Verot, verotus

Uskonnonvapauteen liittyvistä veroista on erikseen hakusanat

Näiden lisäksi kiinteistöveroa ei peritä luostarista, mutta vastaavaa vapautusta ei ole muilla kiinteillä kommuuneilla. Hautausmaiden vapautus kiinteistöverosta sen sijaan koskee kaikkia hautausmaita niiden ylläpitäjästä riippumatta. (Kiinteistöverolaki, 3 §)

Historiaa

Kuolinpesä maksoi kirkollisveroa evankelis-luterilaiselle seurakunnalle vuoden 2012 loppuun saakka, vaikka vainaja ei olisi ollut kirkon jäsen. Tämä vero poistui hallituksen esityksen 137/2012 mukaisesti, koska "vaatimusta siitä, että sellaisen vainajan kuolinpesä, joka ei eläessään ollut seurakunnan jäsen, ei olisi velvollinen maksamaan kirkollisveroa, voidaan pitää perusteltuna."

Seuraava hakusana: Vihkiminen, vihkimisoikeus


Teksti tarkistettu viimeksi 7.1.2024.
Anna palautetta