Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on valtiolle suoritettava maksu kiinteän omaisuuden tai arvopaperien hankinnasta. Kiinteistökaupassa varainsiirtoveron suuruus on 3 % myyntihinnasta, muissa veronalaisissa hankinnoissa vähemmän.

Kiinteistöä koskevasta 4% varainsiirtoverosta on vapautettu myös uskonnolliset yhdyskunnat (sen sijaan esimerkiksi osakehuoneistoa vapautus ei koske):

Veroa ei ole suoritettava, jos luovutuksensaajana on - - seurakunta tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931, 10 §

Rekisteröity yhdistys - esimerkiksi yhdistyksenä toimiva helluntaiseurakunta tai vapaa-ajattelijayhdistys - sen sijaan joutuu veron maksamaan. Tämä on vastoin vakaumusten tasa-arvoa.

Varainsiirtoveroa edelsi leimavero. Myös leimaverolaissa oli vastaavanlainen verovapaus uskonnollisille yhdyskunnille.

Seuraava hakusana: Vihkiminen, vihkimisoikeus


Teksti tarkistettu viimeksi 8.1.2024.
Anna palautetta