Vakaumusten tasa-arvo

Ihmisten yhdenvertaisuus uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta on uskonnonvapauden kolmas osa. (Muut ovat positiivinen uskonnonvapaus ja negatiivinen uskonnonvapaus.) Suomen perustuslaissa tämä on ilmaistu lähinnä pykälässä 6, jonka mukaan "Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan - - uskonnon, vakaumuksen - - perusteella."

Suomessa yhdenvertaisuutta rikotaan lähinnä ryhmille kohdistetuilla etuoikeuksilla, esimerkiksi:

Katso tarkemmin artikkelista Eri katsomusten etuoikeudet.

Perustuslakivaliokunta totesi toisaalta 2013 pienuskontojen opetuksen oppilasrajasta, ettei nykyinen valtionkirkkoasema anna oikeutta luoda enempää epätasapuolisuutta. Ks. uutiset aiheesta.

Seuraava hakusana: Vakuutusoikeus


Teksti tarkistettu viimeksi 8.1.2024.
Anna palautetta