Yhteisövero (historiaa)

Yritykset maksavat voitostaan yhteisöveroa, jonka tuotto jaetaan valtion ja kunnan kesken. Nykyinen yhteisöveromalli tuli käyttöön 1993.

Vuoteen 2015 saakka pari prosenttia verosta tilitettiin valtionkirkkojen seurakunnille. Tämä osuus muuttui suoraksi valtionrahoitukseksi vuonna 2016, ks. uutiset aiheesta. Verotuksen siirtymäaikojen vuoksi pienehköjä tilityksiä ja palautuksia tehtiin vielä syksyllä 2017 verovalitusten ja niiden ratkaisujen perusteella.

Kirkoille menevää osuutta säädeltiin parin vuoden välein niin, että käytännössä veron tuotto pyrittiin pitämään vakaana. Tuotto vaihteli sadan miljoonan euron molemmin puolin.

Osuudesta 99,92 prosenttia meni evankelis-luterilaiselle ja 0,08 prosenttia ortodoksiselle seurakunnalle. Käytännössä ortodoksien osuus oli alle sata tuhatta euroa.

Yhteisöveron valtionkirkoille menevä osuutta kritisoitiin aiheellisesti. Valtion ei pitäisi tukea mitään uskonnollisia yhteisöjä. Toisaalta myös valtionkirkkojen sisällä tilanne oli omituinen - yhteisövero tasattiin loppuvuosina kirkon sisäisin siirroin puoliksi jäsenmäärän suhteen seurakunnille, mutta toinen puoli ei edelleenkään riippunut toiminnasta, jäsenmäärästä tms, vaan vain kunnan alueella toimivien yritysten voitosta.

Seurakuntien saamaa yhteisövero-osuutta kutsuttiin "yritysten kirkollisveroksi". Nimitys oli historiallinen: vero-osuuden luonnetta kuvasi pikemminkin sana "valtiontuki", jonka määräytymisperuste vain on omituinen.

Vuosi%-osuusSumma milj. euroa
19933,36
19943,36
19953,3659
19963,3691
19973,36125
19982,0154
19992,0117
20001,63125
20011,63111
20021,799
20031,786
20041,896
20051,94102
20061,94109
20071,75118
20081,75122
20092,5595
20102,55112
20112,55133
20122,3098
20132,35
20142,81
20152,71

Saatavilla olevissa verotilastoissa luvut vaihtelevat hieman. Tämä johtuu mm. tilastointavasta: joissakin tilastoissa on maksettavaksi määrätyt verot, toisissa todella maksetut ja kolmansissa veronsaajille tilitetyt verot.

Seuraava hakusana: YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus


Teksti tarkistettu viimeksi 11.5.2018.
Anna palautetta