YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus

Vuonna 1948 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous antoi julistuksen, johon myös Suomi on sitoutunut. Julistuksessa uskonnonvapaus taataan 18. pykälässä:

Kaikilla henkilöillä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vallan uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä vallan uskonnon tai vakaumuksen ilmaisemiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamisella, hartausmenoilla, palvonnalla ja uskonnonmenojen noudattamisella.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 18 §

Julistus takaa myös tasapuolisen kohtelun vakaumuksesta riippumatta.

Katso myös artikkeli Kansainväliset sopimukset ja uskonnonvapaus.

Seuraava hakusana: Yleisradio


Teksti tarkistettu viimeksi 7.1.2024.
Anna palautetta