Uutisarkisto 2014

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

11.1.2014: Oikeusasiamies: Kirkkoon kuuluvaakaan ei saa pakottaa kenttähartauteen
Oikeusasiamies tarkentaa negatiivisen uskonnonvapauden alaa. Myöskään uskontokunnan jäsenyydestä ei seuraa velvollisuutta osallistua kenttähartauteen.

20.1.2014: Kansalaisaloite uskonnollisesta yhdenvertaisuudesta
Joukko vapaa-ajattelijoita on laatinut kansalaisaloitteen "Yhdenvertainen Suomi" uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta. Uskonnonvapaus.fi tukee aloitetta.

21.1.2014: Uusi artikkeli: Eri katsomusten etuoikeudet
Valtionkirkot ja mm. niiden verotusoikeus ovat selkein esimerkki katsomusten eriarvoisuudesta. Etuoikeudet muodostavat kuitenkin laajemman hierarkian.

10.3.2014: Ministerivaliokunta kannattaa kirkon suoraa valtiontukea yhteisöveron sijaan
Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi sellaisenaan työryhmän esityksen, jossa evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuus korvataan suoralla valtiontuella.

24.3.2014: Oikeuskansleri suosittelee koulujen uskonnollisten tilaisuuksien lopettamista
Oikeuskansleri suosittaa, ettei kouluissa lainkaan järjestettäisi opettajien tai seurakunnan työntekijän johtamia tilaisuuksia, joissa on tietyn vakaumuksen mukaista sisältöä. Toteutuessaan ratkaisu muuttaa Suomen valtiota merkittävästi tunnustuksettomaan suuntaan.

28.3.2014: Hallitus hyväksyi pienuskontojen ryhmäkoon noston
Hallitus hyväksyi kehysriihessä ministeriön esityksen nostaa pienuskontojen opetusrajaa kolmesta kymmeneen oppilaaseen.

9.4.2014: Päivähoitolaki uudistuu
Erillinen maininta uskontokasvatuksesta päivähoidon tavoitteena esitetään poistettavaksi.

22.4.2014: Tuomarin uskonnollinen vala poistuu
Oikeusministeriö esittää, että tuomarien uskonnollinen vala poistuu ja jäljelle jää kaikille sama neutraali vakuutuus. Aiemman esityksen mukaan todistajan valakin on poistumassa.

25.4.2014: Todistajan vala: hallituksen esitys työryhmän mukainen
Yllätyksiä työryhmän esitykseen nähden ei tullut, vaan hallitus esittää todistajan uskonnollisesta valasta luopumista.

27.4.2014: Perustuslakivaliokunta linjaa uskonnon asemaa koulussa
Perustuslakivaliokunta vastaa oikeuskanslerin ratkaisuun. Valiokunta sallii vuosittaiset jumalanpalvelukset, käytännössä kieltää päivittäisen ruokarukouksen ja on lievän kriittinen viikoittaiseen tai kuukausittaiseen, koulun arkeen kuuluvaan uskonnolliseen toimintaan.

1.5.2014: Rippisalaisuus: hallituksen esitys työryhmän mukainen
Hallitus esittää, työryhmän muistion mukaan, rippisalaisuutta laajennettavaksi valtionkirkoilta kaikkin uskontokuntiin. Perusteluhin on lisätty viittaus puolueettomuuten uskontokuntien suhteen.

7.5.2014: Peruskoulun opetussuunnitelma muuttuu
Opetussuunnitelman perusteissa uskonnon ja omantunnon vapaus on mainittu jollain tapaa, elämänkatsomustiedossa ehkä hieman selkeämmin.

27.5.2014: Kansalaisaloite: lääkäreiltä pois velvollisuus aborttiin
Kansalaisaloitteessa ehdotetaan lakiin ehdotonta oikeutta kieltäytyä abortin tekemisestä. Nykyään työnjaollisesti vältetään lääkärin velvoittamista omantuntonsa vastaisiin töihin, mutta viime kädessä kyse on kuitenkin virkavelvollisuudesta.

23.6.2014: Euroopan neuvosto: Jumalanpilkkalait kumottava
Euroopan neuvoston sananvapautta koskeva suositus kannattaa mm. jumalanpilkkalakien kumoamista.

7.8.2014: Pienuskontojen valtiontuki säilyy
Valtiovarainministeriön ehdotus budjetiksi ei sisällä yllätyksiä pienuskontojen tuen osalta. Ortodoksinen kirkko saa suoraa tukea noin 2,4 miljoonaa euroa.

16.9.2014: Esitys pienuskontojen ryhmäkoon nostosta eduskunnalle
Eduskunnalle jätetty hallituksen esitys nostaisi aiemman ministeriön esityksen mukaisesti pienuskontojen opetusrajaa kolmesta kymmeneen oppilaaseen.

26.9.2014: Kouluille uudet ohjeet uskonnollisista tilaisuuksista
Opetushallitus on uusinut ohjeensa koulujen katsomusopetuksesta ja uskonnollisista tilaisuuksista. Uutta on lähinnä ohje järjestää jumalanpalveluksen tms. tilaisuuden rinnalle muuta samankaltaista ohjelmaa.

20.10.2014: Hallinto-oikeus: verkkotunnus vapaa-ajattelija.fi ei kuulu seurakunnalle
Hallinto-oikeus päätti äänin 2-1, ettei seurakunta saa pitää verkkotunnusta vapaa-ajattelija.fi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun verkkotunnuslain kilpailevaa toimintaa tulkitaan aatteellisessa eikä kaupallisessa merkityksessä.

3.11.2014: Tuomioistuinten mielipiteet tuomarinvalasta jakautuivat
Kaksi tuomioistuinta kannatti nykyisen kaltaista uskonnollista valaa. Toisaalta kolme käräjäoikeutta ja yksi hallinto-oikeus nimenomaan ilmoittivat pitävänsä hyvänä esitykstä kaikille yhteisestä vakuutuksesta.

7.11.2014: Perustuslakivaliokunta: Kaikille uskontokunnille samat säännöt uskonnon minimiryhmäkokoon
Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen esityksen, jonka mukaan valtionkirkkojen uskontoa olisi opetettu vähintään kolmelle oppilaalle, mutta pienuskontojen kohdalla raja olisi ollut kymmenen oppilasta.

13.11.2014: Lukioiden pakollinen katsomusopetus vähenee yhdellä kurssilla
Jatkossa pakollista uskontoa tai elämänkatsomustietoa on lukiossa kaksi kurssia nykyisen kolmen sijaan. Toisaalta valinnaisten kurssien määrä kasvaa, ja opiskelija voi halutessaan opiskella yhden kurssin enemmän kuin nyt enimmillään.

18.11.2014: Kansalaisaloite oikeudesta kieltäytyä abortin tekemisestä sai yli 50 000 kannattajaa
Allekirjoitusten määrä ylitti tarvittavan 50 tuhannen rajan niukasti ennen määräajan päättymistä. Aloite etenee siis Eduskunnan käsittelyyn.

20.11.2014: Hallitus hyväksyi suoran tuen valtionkirkkojen yhteisövero-osuuden sijaan
Valtioneuvosto esittää ministerivaliokunnan kannan mukaisesti suoraa valtiontukea nykyisen yhteisövero-osuuden sijaan. Summa on esityksen mukaan 114 miljoonaa euroa vuodesta 2016 alkaen, ja sitä kasvatetaan elinkustannusindeksin mukaan.

25.11.2014: Oikeusasiamies: Uskonnollisille päivänavauksille oltava vaihtoehto
Oikeusasiamies muistuttaa, että uskonnollisten päivänavausten rinnalla on oltava vaihtoehtoista ohjelmaa. Samassa ratkaisussa hän selvittää myös alaikäisen huoltajien roolia suhteessa koulun uskonnolliseen toimintaan.

5.12.2014: Pienuskontojen minimiryhmäkoko ei kasva
Sivistysvaliokunta on päättänyt lopettaa käsittelyn hallituksen esityksestä, joka olisi kasvattanut pienuskontojen opetusryhmän minimiryhmäkokoa. Asia ei siis etene edes täysistunnon päätettäväksi.

10.12.2014: Hallintovaliokunta hyväksyi esityksen yhteisövero-osuuden korvaamisesta suoralla tuella
Evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuus korvataan suoralla valtiontuella. Summaksi tulee 114 miljoonaa euroa. Raha on korvaus velvollisuudesta järjestää hautapaikat kaikille sekä eräistä väestökirjanpidon tehtävistä ja joidenkin rakennusten hoidosta.

12.12.2014: Vapaa-ajattelijat: poistetaan virkavala
Vapaa-ajattelijat esittävät, että erillinen virkavala ja -vakuutus korvataan kaikille yhteisellä neutraalilla vakuutuksella.

15.12.2014: Valtiovarainvaliokunta: pienuskonnoille 150,000 euroa lisää
Valiokunta lisäsi talousarvioon 150 tuhatta euroa rakentamisavustusta rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille.

18.12.2014: Uskontokasvatus poistuu päivähoidon tavoitteista
Hallitus esittää, että päivähoidon tehtäviin ei enää tule kuulua lapsen uskonnollisen kasvatuksen tukeminen.