8.5.2015

Lukion opetussuunnitelma uudistuu

Lukioiden opetussuunnitelmien perusteet uudistuvat. Muutos on jatkoa päätökselle, jossa mm. lukioiden katsomusopetus väheni yhdellä kurssilla. Tällä hetkellä valmiina on luonnos, josta on pyydetty ja saatu kommentteja.

Katsomusaineista oman opetussuunnitelman perusteensa saavat valtionkirkot, katolinen uskonto, islam ja juutalaisuus, sekä elämänkatsomustieto. Muita uskontoja opetetaan soveltaen yleisiä kaikkia uskontoja koskevia ohjeita.

Uskonnonvapaus on mainittu perusteissa evankelis-luterilaisen uskonnon, islamin uskonnon ja juutalaisen uskonnon sisällöissä, mutta jostain syystä ei ortodoksisen uskonnon eikä elämänkatsomustiedon sisällöissä.

Yleisten perusteiden mukaan "Lukio-opetus on opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta." Evankelis-luterilainen kirkko on esittänyt muotoilua "Lukio-opetus on opiskelijoiden uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta kunnioittavaa ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta." Luonnoksen nykyinen muotoilu on paremmin valtion neutraalia suhtautumista korostava.

Opetus uuden opetussuunnitelman mukaisesti alkaa viimeistään 1.8.2016.

Katso myös luonnos kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: