9.11.2019

Oikeusasiamies: Koulun yhteinen juhla ei voi olla kirkossa

Oikeusasiamiehen ratkaisu tarkentaa uskonnon roolia kouluissa. Jumalanpalvelus osana kouluaikaa on sallittu, jos sille on tarjolla vaihtoehtoinen tilaisuus. Sama ei kuitenkaan päde kouluvuoden päätöstilaisuuteen, vaan sen on oltava yksi kaikille sopiva tilaisuus. Joulukirkolla ei voi korvata joulujuhlaa.

Oikeusasiamies toteaa ensin, että perusopetusasetuksen 3 § 5 momentin mukaan "osa työajasta saadaan käyttää - - lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin." Tämän jälkeen ratkaisussa toistetaan, että jumalanpalveluskäynnit on sallittu ja että koulun juhlassa oleva yksittäinen virsi ei tee koko juhlasta uskonnonharjoitusta. Näiden perusteella oikeusasiamies toteaa:

Perustuslakivaliokunta on siis pitänyt jumalanpalveluksessa käymistä joulunaikaan hyväksyttävänä käytäntönä, kunhan menettelystä on tiedotettu asianmukaisesti etukäteen ja osallistuminen on vapaaehtoista. Nyt käsillä oleva tilanne eroaa tästä siten, että kyse ei ole ollut yksittäisestä koulun ohjelmaan sisällytetystä jumalanpalveluksesta, vaan koulun yhteisen, perusopetusasetuksen 3 §:n 5 momentin mukaisen päättäjäisjuhlan korvaamisesta kirkossa järjestetyllä juhlalla.

Siltä osin kuin selvityksessä on katsottu, että sisällöltään tunnustuksellista päättäjäisjuhlaa voi perustella sillä, että tarjolla on myös vaihtoehtoinen tilaisuus, totean, että en pidä perusteluja hyväksyttävänä. Kuten edellä on todettu, koulun lukukauden päättäjäisjuhla ei voi olla uskonnon harjoittamiseksi katsottava tilaisuus. Kyse on kaikille oppilaille yhteisestä opetukseen kuuluvasta juhlasta, joka on järjestettävä siten, että kaikki oppilaat voivat siihen osallistua vakaumuksestaan riippumatta. Joulujuhla on osa opetusta, eikä sitä näin ollen voi järjestää uskonnollisesti tunnustuksellisena siinäkään tapauksessa, että sille järjestettäisiin vaihtoehtoinen tilaisuus.

Oikeusasiamies viittaa aiempaan ratkaisuun, jonka mukaan kirkkosalin käyttäminen vaalien äänestyspaikkana ei ollut asianmukaista. Nyt käsitellyssä tapauksessa joulujuhla oli ollut selvän uskonnollinen virsien ja papin puheen vuoksi, mutta tällä ei ilmeisesti ole ratkaisevaa merkitystä: ratkaisun mukaan "Kirkko on nimenomaan jumalanpalvelusten toimittamiseen tarkoitettu paikka - - ja siitä välittyy näin jo itsessään uskonnollisia merkityksiä."

Ratkaisun perusteella kouluvuoden kaikille yhteiseksi tarkoitettuja tilaisuuksia ei voine lainkaan pitää kirkossa, synagogassa tai vastaavassa. Sen sijaan seurakunta tilan omistajana ei sinänsä ole este.

Katso myös ratkaisu kokonaisuudessaan.