Uutisarkisto 2019

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

10.1.2019: Jehovan todistajille kielto kerätä henkilötietoja luvatta
Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut päätöksen, jonka mukaan todistajien on pyydettävä nimemomainen lupa kirjoittaakseen muistiin ovelta ovelle saarnatessa tapaamansa henkilön tietoja.

27.1.2019: Kirjallinen kysymys virsistä ja huiveista
Kansanedustaja Reijo Hongisto rinnastaa kirjallisessa kysymyksessään Enkeli taivaan -virren pois jättämisen koulun juhlista ja joiden oppilaiden huivit.

3.2.2019: Vaalikone avattu
Sivustolle on jälleen avattu vaalikone. Kysymyksiä ympärileikkauksesta katsomusopetukseen.

6.2.2019: Perustuslakivaliokunta: Jehovan todistajien vapautus asevelvollisuudesta kumottava
Perustuslakivaliokunta kannattaa yksimielisesti Jehovantodistajat ase- ja siviilipalveluksesta vapauttavan lain kumoamista. Valiokunta tiukentaa hallituksen esitystä niin, että lyhyt siirtymäaika lain säätämisen jälkeen poistuu.

18.2.2019: Pappisliitto otti kantaa tiedustelulakiin ja rippisalaisuuteen
Pappisliitto haluaa, että jos esimerkiksi puhelinkuuntelussa vahingossa kuullaan rippisalaisuuden alaisia tietoja, viestin tuhoamisen lisäksi tästä myös ilmoitetaan ainakin asianomaiselle papille.

27.2.2019: Jehovan todistajien erivapaus asepalveluksesta poistuu
Eduskunta hyväksyi yksimielisesti muutoksen, jolla kumotaan nyt voimassa oleva Jehovan todistajien vapautus ase- ja siviilipalvelusta. Muutos pohjautuu aiempaan hovioikeuden päätöksen, jonka mukaan vapautus syrji muiden syiden vuoksi aseista kieltäytyviä.

6.3.2019: Työaikalaki: valiokunta tarkensi uskonnollisia tehtäviä
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta tarkensi hallituksen esitystä Kirkon akateemiset ry:n ehdottamalla tavalla. Kaikki uskonnolliset tehtävät eivät tule olemaan poikkeuksia työaikalain soveltamisalasta.

7.3.2019: Rahankeräyslaki hyväksyttiin, kolehtien keruu tasapuoliseksi
Hallituksen esitys rahankeräyslain muuttamiseksi hyväksyttiin. Jatkossa kolehtia voi kerätä samalla tavoin mikä tahansa yhteisö riippumatta siitä, onko se virallisesti rekisteröity uskonnolliseksi yhdyskunnaksi.

8.3.2019: Rituaaliteurastusten käsittely päättyy vaalikauden loppuessa
Eläinsuojelulain käsittelyä ei ehditä viedä loppuun, koska vaalikausi päättyy. Rituaaliteurastus säilyy sallittuna ainakin vuoden.

10.3.2019: Yli 600 ehdokasta vastannut vaalikoneeseen
Yli 600 ehdokasta on vastannut vaalikoneeseen. Ahkerimpia ovat Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten ehdokkaat.

11.3.2019: Ministerinvalan käsittely päättyy vaalikauden loppuessa
Ministerin valaa ja vakuutusta käsittelevä lakiesitys ei päädy laiksi saakka tällä vaalikaudella. Hieman epäselvä tilanne säädöksissä jatkuu toistaiseksi.

17.3.2019: Selvitys vähemmistöuskontojen tilanteessa koulussa
Valtioneuvoston tilaama selvitys vähemmistökielten ja -uskontojen tilanteesta koulussa on valmistunut. Selvityksessä ehdotetaan mm. opettajamäärien kasvattamista.

4.3.2019: Syrjintätuomio: Asiakas saa käyttää kasvot peittävää huntua
Hovioikeus tuomitsi liikkeen myyjän, joka kieltäytyi myymästä kasvot peittävää huivia käyttävälle asiakkeella. Näennäisesti yhdenvertainen määräys kasvojen näyttämisestä katsottiin tosiasiallisesti syrjiväksi.

16.4.2019: Vaalikoneeseen vastanneista 39 tuli valituksi eduskuntaan
Sekä vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden määrä että heistä valituiksi tulleiden määrä nousivat uuteen ennätykseen. Tulosten perusteella uusi eduskunta voisi kieltää ympärileikkaukset uskonnollisista syistä sekä avata ET-opetuksen kaikille oppilaille sallituksi.

24.4.2019: Selvitys vankiloista kertoo uskonnosta
Selvityksessä ehdotetaan, että uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen ja varsinainen uskonnonharjoitus erotetaan toisistaan.

15.5.2019: Kansalaisaloite jumalanpilkkalain kumoamiseksi
Jumalanpilkkalaki halutaan kumota kansalaisaloitteella. Perustelujen mukaan se mm. rajoittaa sananvapautta ja rikkoo yhdenvertaisuutta.

16.5.2019: Neuvottelukunta uskontokuntien ja valtion välille?
Opetus- ja kulttuuriministeriö väläyttää mahdollisuutta virallisen aseman omaavan uskontokuntien välisen neuvottelukunnan perustamiseen. Tarkempia suunnitelmia ei vielä ole.

17.5.2019: Oikeusministeriön raportti vihapuheesta
Oikeusministeriön raportissa uskonto nähdään sekä motiivina vihapuheelle että vihapuheen kohteena. Raportti suosittelee mm. yhteistyötä kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa vihapuheen torjumiseksi.

5.8.2019: Ihmisoikeuskomitea kysyy mm. jumalanpilkkalaista
YK:n ihmisoikeuskomitea kysyy Suomelta aseistakieltäytyjistä, rituaaliteurastuksesta ja jumalanpilkkalaista.

16.8.2019: Valtion talousarviossa ei yllätyksiä
Valtiovarainministeriön esityksen mukaan uskontokuntien tuki säilyy käytännössä ennallaan vuonna 2020.

28.8.2019: Oikeuskansleri: virastojen hartaushetkiä ei työaikoihin
Oikeuskansleri pitää "ongelmallisena" uskonnollista tilaisuutta, joka ministeriössä järjestettiin työaikana. Ongelmaa ei poistanut se, että tilaisuuden käytännön järjestelyistä vastasivat vapaaehtoiset työntekijät.

7.10.2019: Budjettiriihi ei muuttanut uskontokuntien valtiontukia
Budjettiriihessä ei tullut muutoksia valtiovarainministeriön ehdotukseen uskontokuntien tuen osalta. Ortoksinen kirkko saa noin 2,6 miljoonaa euroa, muut pienuskonnot yhteensä noin puoli miljoonaa.

10.10.2019: Toisen asteen oppilaitoksille yhdenvertaisuusopas
Opetushallituksen uudessa oppaassa mm. korostetaan sitä, että yhteisten juhlien tulisi olla todella yhteisiä, ei uskonnon mukaan jakavia.

23.10.2019: Eduskunta pohtii rinnakkaistilaisuutta avajaisjumalanpalvelukselle
Viisi kansanedustajaa on ehdottanut tunnustuksettoman vaihtoehtotilaisuuden ottamista viralliseen ohjelmaan jumalanpalveluksen rinnalle. Puhemiesneuvosto asetti työryhmän selvittämään asiaa.

30.10.2019: Väitöskirja jumalanpilkasta
Väitöskirjan mukaan jumalanpilkkalain soveltaminen korostaa perinteisten uskontojen asemaa. Työssä tarkasteltiin Suomessa annettuja tuomioita 2000-luvulla.

9.11.2019: Oikeusasiamies: Koulun yhteinen juhla ei voi olla kirkossa
Joulukirkolla ei voi korvata joulujuhlaa, toteaa oikeusasiamies. Vaikka jumalanpalveluskäynti sinänsä onkin sallittu, jos sille on tarjolla vaihtoehtoinen tilaisuus, ei sama päde kouluvuoden aloitus- tai lopetustilaisuuteen.

12.11.2019: Vangilla on oikeus sekä tupakkaan että jumalanpalvelukseen
Oikeusasiamies toteaa tupakointia vankiloissa koskevassa ratkaisussaan mm. ettei jumalanpalvelukseen osallistuminen saa estää vangin tupakointia.

16.11.2019: Alle 5000 allekirjoitti aloitteen jumalanpilkkalain kumoamiseksi
Kansalaisaloite, jolla olisi kumottu jumalanpilkkalaki, sai noin 4300 allekirjoitusta. Se on alle 10 % määrästä joka tarvittaisiin aloitteen saamiseksi eduskunnan käsittelyyn.

23.11.2019: Vasemmistoliitto: Elämänkatsomustieto sallittava kaikille
Vasemmistoliitto haluaa kieltää poikien ympärileikkauksen ja avata elämänkatsomustiedon kaikkien sitä haluavien opiskeltavaksi. Hieman epämääräisemmin puolue pyrkii kohti yhteistä katsomusainetta, joka pohjautuisi nykyiseen elämänkatsomustietoon.

11.12.2019: Opetusministeri selvittää ET-opetuksen avaamista
Opetusministeri vastasi kirjalliseen kysymykseen ET-opetuksen sallimiseksi myös kirkkoon kuuluville lapsille. Vastaus on varovaisen myönteinen.

15.12.2019: Valiokunta: lisärahaa juutalaisille ja vapaa-ajattelijoille
Valtiovarainvaliokunta haluaa vakiinnutta tuen juutalaisen seurakunnan turvallisuusjärjestelyihn ja palauttaa Vapaa-ajattelijain liiton valtiontuen.

27.12.2019: Juutalaisen seurakunnan turvallisuudesta kirjallinen kysymys
Sisäministeri vastasi kirjalliseen kysymykseen juutalaisen seurakunnan turvallisuudesta. Poliisi ei arvioi uhan kasvaneen, mutta koettu turvallisuus on heikentynyt.