Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

17.3.2019

Selvitys vähemmistöuskontojen tilanteessa koulussa

Valtioneuvoston tilaama selvitys "Koulujen monet kielet ja uskonnot -- Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla" on valmistunut. Selvityksessä oli mukana esimerkiksi saamen kielien opetus, mutta eniten esille nousee maahanmuuttajataustaisten lasten vähemmistökielien ja -uskontojen opetus.

Raportin mukaan kaikkien vähemmistöuskontojen oppilasmäärien oletetaan joko lisääntyvän tai säilyvän entisellään. Tämän pohjalta esitetään opettajakoulutusta lisättäväksi; raportti ei esitä esimerkiksi kolmen oppilaan opetusrajan nostoa, joka vähentäisi opetustarvetta.

Raportissa annetaan useita erityyppisiä suosituksia, esimerkiksi

Mahdollisuuksia uskontojen etäopetukseen esimerkiksi verkkokursseilla kehotetaan selvitettävän erityisesti lukio-opetuksessa. Peruskoulussa se on toissijainen mahdollisuus, kasvokkain tapahtuva opetus on ensisijainen.

Yhteinen katsomusaine?

Raportissa pohditaan toisaalta osittaista katsomusaineiden yhdistämistä, toisaalta kokonaan yhteistä katsomusainetta. Viimeksimainittua kannattaa kyselyn perusteella enemmistö lukioiden rehtoreista, joskin vastaajia oli melko vähän.

Ammattikouluissa ei ole katsomusaineta. Raportissa kehotetaan hieman epämääräisesti jollain tavalla luomaan tällaista opetusta: "- - tulee ottaa huomioon katsomusaineiden opetuksen tärkeys. On kehitettävä keinoja, joilla eri uskontojen ja katsomusten kohtaamista ja dialogia käsitellään kaikkien opiskelijoiden opinnoissa."

Raportti oli selvitys ja joukko suosituksia. Sen pohjalta ei suoraan esitetä säädösmuutoksia.

Katso myös raportti kokonaisuudessaan.