22.12.2017

Rituaaliteurastukset kielletään

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut luonnoksen uudeksi eläinsuojelulaiksi. Luonnoksessa todetaan

Eläinten teurastusta koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että eläin olisi aina tainnutettava ennen teurastusta. Muutos koskisi - - uskonnollisista syistä noudatettavaa erityistä teurastustapaa - -

Nyt voimassa olevan lain mukaan verenlasku saadaan aloittaa samanaikaisesti tainnuttamisen kanssa. Kyseessä on jonkinlainen kompromissi juutalaisen ja islamilaisen teurastustavan sekä eläinsuojelun välillä. Ks. tarkemmin hakusana rituaaliteurastus.

Perusteluna lainmuutokselle esitetään mm. "Voimassa olevaa säännöstä yhtäaikaisesta tainnuttamisesta ja verenlaskun aloittamisesta on kritisoitu sen vuoksi, että näiden toimintojen yhtäaikainen suorittaminen on käytännössä vaikeaa, ellei mahdotonta." ja "Nykyinen tieteellinen tutkimusnäyttö tukee selkeästi verenlaskua edeltävää tainnutusta, jotta voidaan välttää parhaalla mahdollisella tavalla teurastukseen liittyvää eläimen kokemaa kipua ja kärsimystä."

Lakiin tulee myös määräys, jonka mukaan tiettyjen toimijoiden on aina ilmoitettava havaitessaan eläinten kaltoinkohtelua. Tällä listalla ovat valtionkirkot ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, mutta ei yhdistyksiä. Syynä tähän lienee valtionkirkkojen julkisoikeudellinen asema, ja yritys tasa-arvoistaa tilannetta ottamalla myös muut uskontokunnat mukaan. Tarkkaan tulkiten esitetty pykälä ei koske esimerkiksi Lähetyshiippakuntaa eikä Pelastusarmeijaa niiden oikeushenkilömuodon vuoksi.

Katso myös esitys kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: