Uutisarkisto 2017

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

17.1.2017: PS-nuoret poistaisi jumalanpilkkalain
Perussuomalaiset nuoret esittää, että rikoslaista poistetaan kiihotus kansanryhmää vastaan sekä ns. jumalanpilkkapykälä.

20.1.2017: SEN jätti lausunnon ihmisoikeusneuvostolle
Suomen ekumeeninen neuvosto otti kantaa turvapaikanhakijoiden uskonnonvapauteen. Se myös haastaa "negatiivisena sekularismina" pitämäänsä näkemystä.

24.1.2017: Uusi kouluruokailusuositus mainitsee uskonnolliset ruokavaliot
Uudistuneen kouluruokailusuostiuksen mukaan monipuolinen kasvisruoka soveltuu pääsääntöisesti myös niille, jotka uskonnollisista syistä eivät syö normaalia ateriaa.

28.1.2017: Kirkon työntekijät: Työaikalaki myös hengelliseen työhön
Evankelis-luterilaisen kirkon työntekijäjärjestöt haluavat, että työaikalaki koskisi myös hengellistä työtä. Toteutuessaan muutos vaikuttaisi myös pienuskontoihin.

17.2.2017: Pro Gradu uskonnonvapaudesta peruskoulussa
Oikeustieteen tutkielma kritisoi uskonnonvapautta peruskoulussa: "Kristitty uskonto läpäisee suomalaiset koulut tavalla, joka ei vastaa valtion neutraliteettivaatimusta."

23.2.2017: KHO: Uskonnon opetus ei ole uskonnonharjoitusta
Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan velvollisuus osallistua uskonnon oppitunnille ei riko uskonnonvapautta, koska opetus ei ole uskonnonharjoitusta. Toisaalta ratkaisun mukaan "Hallinto-oikeus ei ole kuitenkaan toimivaltainen arvioimaan ja valvomaan opetuksen tosiasiallista sisältöä."

11.4.2017: Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttaminen hovioikeuteen
Hovioikeus ottaa käsittelyyn asian, jossa totaalikieltäytyjä vaatii rangaistuksensa kumoamista vetoamalla yhdenvertaisuuteen ja Jehovan todistajien vapautukseen asepalveluksesta.

1.7.2017: Oikeusasiamies kommentoi huivin käyttöä turvapaikanhakijan rekisteröintikuvassa
Oikeusasiamies ei "ole voinut täysin vakuuttua" siitä, että turvapaikanhakijan rekisteröinnissä vaadittava valokuva on otettava ilman huivia.

8.7.2017: Työaikalaki uudistuu
Viittaus kirkkolakiin yleisten vapaapäivien osalta ehdotetaan säilytettäväksi. Hengellistä työtä koskevasta poikkeuksesta työryhmä oli erimielinen.

12.7.2017: Oikeuskansleri: Ministerinvalaa koskeva säädös epäselvä
Oikeuskansleri katsoo, että niinsanottua ministerinvalaa koskevat säädökset ovat epäselviä. Hän esittää säädösten tarkistamista, joka käytännössä tarkoittaa uskonnollisesta valasta luopumista.

10.8.2017: Valtion talousarviossa ei yllätyksiä
Valtiovarainministeriö ehdottaa, että uskontokuntien valtiontuki säilyy euromääräisesti ennallaan.

30.8.2017: Keskusta uusii puolueohjelmansa
Luonnoksen mukaan Keskusta "arvostaa yhteiskuntamme kristillisiä juuria". Ohjelmassa mainitaan uskonnonvapaus erikseen.

14.9.2017: Ehtoollisviinin verovapaus poistuu
Hallitus esittää työryhmän luonnoksen mukaisesti, että ehtoollisviinin vapauttaminen alkoholisverosta kumotaan.

21.9.2017: Nimilaki uudistuu
Hallitus esittää, että jatkossa sukunimenkin muuten kielletty muutos voidaan sallia uskonnollisista syistä. Myös maistraattien ja seurakuntien työnjakoa selkeytetään.

6.10.2017: Oikeusasiamies rajaa katsomusaineiden yhteisopetusta
Oikeusasiamiehen mukaan uskontojen ja elämänkatsomustiedon yhteisopetus ei ole täysin kiellettyä, mutta käytännössä yhteistä ainesta on vähän.

11.10.2017: Esite positiivisesta erityiskohtelusta julkaistu
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on julkaissut esitteen, jossa esimerkkeinä positiviisesta erityiskohtelusta on myös muutama uskontoa koskeva kohta.

12.12.2017: Talousarvioon ei muutosesityksiä valiokunnassa
Valtiovarainvaliokunta esittää, että pienuskontoja tuetaan hallituksen esityksen mukaisesti. Ainoastaan Kristillisdemokraatit olisi halunnut kasvattaa tukea.

22.12.2017: Rituaaliteurastukset kielletään
Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että nykyisen eläinsuojelulain sisältämä kompromissi uskonnollisen teurastustavan ja eläinsuojelun välillä poistetaan. Jatkossa eläin on aina tainnutettava ennen verenlaskua.

26.12.2017: Kääntyneet - kirjanen kristityiksi kääntyneistä muslimeista
31 islamista kääntyneen turvapaikanhakijan haastattelut kertovat häirinnästä, uhkailusta ja väkivallasta. Uhkailu ja väkivalta ovat kohdistuneet jopa käännynnäisen omaisiin.