Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

17.2.2017

Pro Gradu uskonnonvapaudesta peruskoulussa

Matilda Merenmies on tehnyt oikeustieteen Pro Gradu -tutkielmansta uskonnonvapaudesta suomalaisessa peruskoulussa. Tutkielma päätyy varsin kriittiseen loppuarvioon:

Kristitty uskonto läpäisee suomalaiset koulut tavalla, joka ei vastaa valtion neutraliteettivaatimusta. - - viranomaiset ja päättäjät ovat taipuvaisia luottamaan EIT:n laajaan harkintamarginaaliin uskonnonvapautta kouluissa koskevissa asioissa. KP-komitean päätöksille annetaan liian vähän painoarvoa - - Perustuslakivaliokunta on taipuvainen suojaamaan nykytilaa ja perinteitä ja on haluton huomioimaan muutostarpeita huolimatta apulaisoikeuskanslerin viimeisimmistä suosituksista. Nykytilan säilyttämistä perustellaan perinteellä ja kulttuurilla kiinnittämättä juuri huomiota siihen, etteivät nämä ole perustuslain sallimia rajoitusperusteita.

Tutkielmassa esitellään myös esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja uskonnollisen pukeutumisen ja kouluissa esillä olevien uskonnollisten symbolien suhteen. Samoin tutkielmassa mainitaan virsivisa esimerkkinä ongelmallisesta uskonnon sekoittamisesta koulutyöhön.

Tutkielman ohjaajana oli perustuslakivaliokunnankin usein asiantuntijana käyttämä professori Tuomas Ojanen.

Ks. myös tutkielma kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: