Kouluruokailusuositus uudistuu

1.11.2016: Kommenttipyyntö

Opetushallitus pyytää kommentteja luonnokseen kouluruokailusuositukseksi.

Luonnoksen mukaan suhtautuminen uskonnollisiin ruokavalioihin ja esimerkiksi kasvissyöntiin jäisi kunnan päätösvaltaan:

Eettiset ja eri uskontoihin liittyvät tarpeet, jotka poikkeavat merkittävästi suomalaisesta valtaväestön ruokatottumuksia noudattavasta ruokavaliosta, huomioidaan tapauskohtaisesti kuntakohtaisten tai opetuksen järjestäjän linjausten mukaisesti.

Vertailuna ks. esim. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Kasvisruoka riittää ortodoksivangin paastoruuaksi.

Katso myös suositusluonnos kokonaisuudessaan.

24.1.2017: Suositus julkaistu

Vapaa-ajattelijain liitto jätti luonnokseen oman kannanottonsa. Vapaa-ajattelijat toivoivat valtakunnallisia suuntaviivoja, ja ehdottivat peruslinjaukseksi kasvisruokaa kun uskonnolliset syyt estävät syömästä tavanomaista ateriaa. Kannanoton mukaan tällöin ei "kunnan koulun ole tarpeen valmistaa erikseen ruokaa lehmän, lampaan tms. islamin salliman eläimen lihasta."

Julkaistu suositus ei suoraan anna tällaista ohjetta, vaan jättää asian kunnan harkintaan. Toisaalta oppaassa kuitenkin viitataan tähän: "Monipuolisesti toteutetut kasvisruokavaihtoehdot soveltuvat pääsääntöisesti myös uskonnolliseen ja eettiseen vakaumukseen pohjautuviin ruokavalioihin silloin, kun päivän ateria ei sovellu."

Ks. myös suositus kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: