Uutisarkisto 2016

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

9.1.2016: Kirjallinen kysymys vastaanottokeskuksista ja uskonnonvapaudesta
Päivi Räsänen (KD) kysyy hallitukselta miten turvapaikanhakijoita informoidaan uskonnonvapaudesta.

12.1.2016: Yhdenvertaisuusopas julkaistu
Oikeusministeriö julkaisi oppaan yhdenvertaisuuslaista. Opas kertoo myös esimerkkejä uskonnollisesta syrjinnästä.

20.1.2016: Kansalaisaloite kieltäisi rituaaliteurastukset
Rituaaliteurastusten kiellosta on tehty kansalaisaloite. Epäsuorasti perusteluksi kerrotaan "eläinten oikeudet tulevat ennen uskontoja".

30.1.2016: Yhdenvertaisuusoppaan soveltamisen työkalu julkaistu
Oikeusministeriö julkaisi työkalun yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisen avuksi. Mukana on myös kysymyksiä uskonnonvapaudesta.

3.2.2016: Ministerin vastaus kysymykseen uskonnosta vastaanottokeskuksissa
Sisäministeri Orpo vastasi Päivi Räsäsen kysymykseen uskonnonvapaudesta vastaanottokeskuksissa. Orpo toteaa, että tila hartautta varten voidaan järjestää jos se on kohtuullisen helppoa. Kyseessä ei ole vaatimus.

10.2.2016: Eduskunnan keskustelu isän luvasta vauvakasteen ehtona toisti aiempaa
Eduskunta keskusteli laajasti avioliittolain muutokseen liittyvistä laeista. Uusia kantoja keskustelussa ei esitetty.

17.2.2016: Eduskunta päätti poistaa äidin etuoikeuden kastattaa vauva
Eduskunta päätti lopullisesti lakimuutoksesta, jolla vauvan liittäminen uskontokuntiin edellyttää molempien vanhempien tahtoa.

18.2.2016: Uskonnollinen tuomarin vala poistuu
Hallitus esittää, että jatkossa kaikki tuomarit antavat samanlaisen uskonnollisesti neutraalin vakuutuksen.

21.2.2016: Kirjallinen kysymys palkkatuesta
Kaksi kansanedustajaa kysyy miksi rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat eivät ole aina saaneet palkkatukea samoilla ehdoilla kuin yhdistykset.

28.2.2016: Lakialoite ympärileikkausten kieltämisestä
Perussuomalaisten kansanedustajat ehdottavat poikien ympärileikkauksen kieltoa.

5.3.2016: Selvitys vihapuheesta vähemmistöjä kohtaan
Oikeusministeriö on selvittänyt mm. uskonnollisten vähemmistöjen kokemaa häirintää ja vihapuhetta.

12.3.2016: Ministeri vastasi kysymykseen palkkatuesta
Ministeri Lindström toteaa, että ministeriö tulee arvioimaan pitäisikö palkkatuen säädöksiä muuttaa siten, että yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat olisivat tasa-arvoisia.

31.3.2016: KKO sallii ympärileikkauksen vanhempien yhteisellä luvalla
Korkein oikeus tuomitsi rangaistukseen isän, joka oli ympärileikkauttanut lapsensa vastoin äidin tahtoa. Toisaalta ilman rangaistusta jäivät vanhemmat, jotka yhdessä olivat päättäneet ympärileikkauksesta.

5.4.2016: Kirjallinen kysymys rituaaliteuratuksista
Kaikissa teurastuksissa tullee jatkossa eläin tainnuttaa ennen verenlaskua, selviää ministerin vastauksesta kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen.

22.4.2016: Varhaiskasvatuksen OPS-perusteet muuttuvat
Varhaiskasvatuksen opetusuunnitelman muuttuvat. Jatkossa opetuksen tulee olla uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.

24.5.2016: Vapaa-ajattelijat: Mainoskatkokielto pois jumalanpalvelusten televisioinnista
Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että tietoyhteiskuntakaaresta poistetaan kielto sijoittaa mainoskatkoja jumalanpalvelusten televisiointien väliin.

29.5.2016: Kansalaisaloitteet monimutkaistavat äidin yksinoikeutta vauvakasteeseen
Aiemmin päätettyjen lainmuutosten myötä äidin yksinoikeus kastattaa alle 1-vuotias vauva vastoin isän tahtoa poistuu. Asiaa monimutkaistaa kaksi aihetta sivuavaa uutta kansalaisaloitetta.

1.6.2016: Moskeijoiden rahoituksesta kirjallinen kysymys
Mika Niikko ym. tekivät kirjallisen kysymyksen moskeijoiden ulkomaisesta rahoituksesta. Ministerin vastauksessa ei pääkysymykseen vastattu.

26.6.2016: Tuomarinvalan poistuminen varmistui
Eduskuntakäsittelyn aikana ei puututtu hallituksen esitykseen yhtenäistää tuomarinvala ja -vakuutus kaikille samanlaisella neutraalilla vakuutuksella.

4.7.2016: Kokoomus otti kantaa katsomusopetukseen ja ympärileikkauksiin
Kokoomuksen puoluekokous ei kannata ET-opetuksen sallimista evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville oppilaille. Ympärileikkauksiin ei otettu selvää kantaa.

22.7.2016: EU:n julkisasiamies: työnantaja saa kieltää muslimin huivin
Työnantaja saa ratkaisuehdotuksen mukaan kieltää myös muslimien huivin käytön, jos kielto koskee kaikkia uskontoja, vakaumuksia sekä poliittisia kantoja.

12.8.2016: Pienuskontojen valtiontuki ennallaan
Vuodelle 2017 esitetään pienuskontojen saavan 524,000 euroa valtiontukea. Summa on käytännössä sama kuin tänä vuonna.

15.8.2016: Varhaiskasvatuksen OPS-perusteiden 2. luonnos ei yllätä
Uuden varhaiskasvatuslain mukainen varhaiskasvatussuunnitelmien perustelu mm. muuttaa uskontokasvatuksen laajemmaksi katsomuskasvatukseksi. Uutena 2. luonnoksessa on uskonnollisten ruokavalioiden huomioiminen.

22.9.2016: Opetusministeri: Koulun ei tarvitse olla uskonnollisesti väritön
Opetusministeri vastaa kysymykseen tapauksesta, jossa äidinkielen kirjaan ei otettu uskonnolisesta laulusta kertovaa tekstiä. Vastauksen mukaan "uskonnonvapaus ei tarkoita, että koulun pitäisi olla uskonnollisesti mauton, hajuton ja väritön paikka."

27.9.2016: Lakialoite: ET-opetus sallittava kaikille
Anna Kontulan (VAS) aloite elämänkatsomustiedon opetuksen sallimisesta myös uskontokuntiin kuuluville oppilaille sai yllättävän laajaa kannatusta puoluekentän eri laidoilta.

13.10.2016: Yhdenvertaisuuslautakunta: kauppakeskus syrji uskonnotonta
Kauppakeskus syyllistyi syrjintään järjestämällä "Vihille kauppakeskuksessa" -tapahtuman, jossa ehtona oli kuuluminen Evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

1.11.2016: Kouluruokailusuositus uudistuu
Opetushallitus pyytää kommentteja luonnokseen kouluruokailusuositukseksi. Suhde eettisiin ja uskonnollisiin ruokavalioihin jää luonnoksen mukaan kunnan päätösvaltaan.

6.11.2016: Varhaiskasvatuksen OPS-perusteet vahvistettu
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päätetty. Uusien perusteiden mukaan varhaiskasvatus on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta.

22.11.2016: Ehtoollisviinin verovapaus poistuu
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa ehtoollisviinin alkoholiverosta vapauttavan erityissäädöksen kumoamista.

12.12.2016: Eduskuntaan uskonnonvapautta seuraava ryhmä
Eduskuntaan on perustettu ryhmä, joka pyrkii auttamaan uskonnollisen vainon kohteiksi joutuneita. Ensimmäisen vetoomuksen se esitti Thaimaassa olevien kristittyjen pakistanilaisten turvapaikanhakijoiden puolesta.

14.12.2016: Valtionapua uskontojen vuoropuhelun tukemiseen
Opetusministeriö jakoi 80,000 euroa uskontojen vuoropuhelun tukemiseen. Suurimman summan sai USKOT-foorumi ry.