22.7.2016

EU:n julkisasiamies: työnantaja saa kieltää muslimin huivin

Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamies on antanut ratkaisuehdotuksen asiassa, joka koskee työnantajan oikeutta kieltää huivin käyttö islaminuskoiselta työntekijältä. Päätös ei ole lopullinen, mutta useimmiten tuomioistuin noudattaa ehdotusta.

Kyseisen yrityksen säännöissä kielletään työntekijöitä työpaikallaan käyttämästä mitään näkyviä merkkejä poliittisesta, filosofisesta tai uskonnollisesta kannasta. Ratkaisuehdotuksessa tätä pidetään olennaisena: "Neutraaliusvaatimus koskee uskonnollista työntekijää täysin samoin kuin vakaumuksellista ateistia joka pitää uskonnonvastaista näkemystään esillä vaatetuksessa, tai poliittisesti aktiivista työntekijää jonka pukeutuminen kertoo hänen kannattamastaan puolueesta - -".

Jos kielto koskisi yksinomaan uskontoja tai yksinomaan jotain tiettyä uskontoa, olisi tilanne ehdotuksen mukaan täysin toinen.

Ehdotuksen mukaan vastaavia kieltoja harkittaessa on otettava huomioon neljä eri asiaa:

Viimeksimainitulla julkisasiamies viittaa siihen, että esimerkiksi Ranskassa maallisuusperiaate on perustuslaissa vahvistettu kansallisesti merkittävä tekijä. Näin ollen Ranskassa laillinen huivikielto ei välttämättä olisi sitä Suomessa.

Ks. myös ratkaisuehdotus kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: