12.8.2016

Pienuskontojen valtiontuki ennallaan

Vuoden 2017 budjettiehdotuksen mukaan pienuskontojen valtiontuki on 524 tuhatta euroa. Summa pysyi käytännössä ennallaan.

Tuki oli aiemmin 200 tuhatta euroa, kunnes se vuodelle 2016 nostettiin 532 tuhanteen euroon. Tuki ei ole lakisääteinen, joten sen suuruus päätetään vuosittain budjettineuvottelujen yhteydessä.

Ortodoksisen valtionkirkon tuki on hieman yli 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi se ei korvaa osuutta kirkollisveron kantokuluista siten kuin Evankelis-luterilainen kirkko korvaa. Tämä seuraa suoraan laista, joten asiaa ei erikseen päätetä budjettineuvottelussa.

Evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoitus on 114 miljoonaa euroa. Tämän on tarkoitus korvata hautaustoimen tappio sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito ja osa väestökirjanpidon kuluja.

Kuluvan vuoden tapaan myös ensi vuodelle esitetään 80 tuhatta euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen.

Ehdotuksen on laatinut valtiovarainministeriö. Lopullisesti budjetista päättää Eduskunta, jossa ainakin sivistysvaliokunta antaa lausuntonsa pienuskontojen tuesta. Valiokuntakäsittelyssä summa muuttui viimeksi vuonna 2013, jolloin päätettiin erillisestä 150 tuhannen euron korjausavustuksesta.

Uutislista

Email: