13.10.2016

Yhdenvertaisuuslautakunta: kauppakeskus syrji uskonnotonta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo kauppakeskuksen syrjineen järjestämällä "Vihille kauppakeskuksessa" -tapahtuman, jossa kampanjan yhteydessä vihittiin asiakkaiden äänestämällä valitsema vapaaehtoinen pari. Vihkiminen tapahtui evankelis-luterilaisin menoin eikä siten ollut mahdollinen uskontokuntiin kuulumattomille tai muihin uskontoihin kuuluville.

Kauppakeskus vetosi siihen, että kirkkojärjestyksen mukaan vihittävien on oltava Evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Lautakunnan mukaan "Tavaroita ja palveluita tarjotessaan elinkeinonharjoittaja ei voi vedota erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteena jonkin uskonnollisen yhteisön omiin säännöksiin kuten kirkkojärjestykseen."

Kauppakeskusta kiellettiin uusimasta syrjintää. Päätös ei ole lainvoimainen.

Arviointia

Kauppakeskus oli etukäteen varmistanut jonkun papin suostuvan vihkimiseen keskuksen tiloissa. Vastaavaa kyselyä maistraatille siviilivihkimistä varten ei ilmeisesti ollut tehty. Tältä osin menettely vaikuttaa selkeän syrjivältä.

Toisaalta maistraatilla on velvollisuus vihkiä ainoastaan omissa tiloissaan; vaikka vihkiminen muualla on mahdollinen, se on viranomaisen lisäpalvelu jota ei ole pakko tarjota. Samoin pienuskontojen pastorit, imaamit ja vastaavat voivat itse päättää missä suostuvat vihkimään.

Lautakunnan päätöksestä ei käy ilmi millainen menettely ei olisi ollut syrjivää. Olisiko riittänyt, että maistraatista olisi kysytty, vaikka sitten vastaus olisi ollut kieltäväkin? Toisaalta lienee mahdotonta kysyä kymmeniltä uskontokunnilta etukäteistä suostumusta; periaatteessahan äänestyksen olisi voinut voittaa esimerkiksi Karhun kansaan tai mormonikirkkoon kuuluva pari.

Ks. myös ratkaisu 129/2016 kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: