Viimeisin päivitys 6.11.2016: Perusteet vahvistettu

Varhaiskasvatuksen OPS-perusteet muuttuvat

22.4.2016: Luonnos 1

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet muuttuvat. Taustalla on varhaiskasvatuslain muutos. Varhaiskasvatus tarkoittaa 0-5 -vuotiaiden hoitoa; esiopetuksen OPS-perusteet ovat erillisiä.

Ensimmäisen luonnoksen mukaan kasvatus olisi katsomuksellisesti neutraalia:

Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Varhaiskasvatusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.

Muutos vastaisi aiemmin lukioissa tehtyä muutosta.

Varsinainen katsomuskasvatus on muotoiltu luonnoksessa:

Lähiyhteisön toimintaa tarkastellaan myös katsomusten näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Katsomuskasvatus liitetään arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia hiljaisuuteen, ihmettelyyn ja pohdintaan. Tavoitteena on ohjata lapsia tutustumaan ja kunnioittamaan sekä omia että toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä. Pienemmille lapsille katsomuskasvatus luo mahdollisuuksia erilaisiin kokemuksiin. Isommilla lapsilla tavoitteena on herättää kiinnostusta lähiyhteisön tapoihin sekä uskontoihin ja muihin katsomuksiin esimerkiksi juhlaperinteiden vuodenkiertokalenterin avulla. Katsomuskasvatus tukee lasten kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista.

Muotoilussa on uutta jo sanavalinta: Aiemmasta uskontokasvatuksesta siirrytään laajemmin katsomuskasvatukseen.

Uusien perusteiden mukaiset suunnitelmat tulevat käyttöön syksyllä 2017.

15.8.2016: 2. luonnoksessa ei yllätyksiä

Perusteiden toinen luonnos muutti sanavalintoja, mutta ei käytännössä sisältöä. Maininta uskonnollisesta sitouttamattomuudesta säilyi entisellään. Katsomuskasvatus sanoitettiin hieman toisin:

Lähiyhteisön toimintaa tarkastellaan katsomusten näkökulmasta. Katsomus -termillä tarkoitetaan tässä erilaisia uskonnollisen ja uskonnottoman vakaumuksen muotoja. Lapsia ohjataan kunnioittamaan erilaisia katsomuksia ja niihin liittyviä perinteitä. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat eri juhlat ja tapahtumat, joilla on katsomuksellisia merkityksiä. Lisäksi lasten pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä. Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten kulttuurisen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista (ks. luku 2.7). Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen.

Uskonnolliset ja muuhun vakaumukseen perustuvat ruokavaliot on mainittu erikseen: "Henkilöstön tehtävänä on huolehtia lasten riittävästä ravinnonsaannista sekä ottaa huomioon mahdolliset terveydelliset ja katsomukselliset erityisruokavaliot."

Ks. myös luonnos kokonaisuudessaan.

6.11.2016: Perusteet vahvistettu

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päätettiin 18.10.2016. Uskonnon osalta perusteissa ei ole olennaista eroa luonnoksiin.

Erityisesti perusteiden mukaan, kuten jo 1. luonnoksessa, varhaiskasvatus on "uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta." Katsomuskasvatusta koskeva osa kirjoitettiin taas hieman eri sanoin, sisällön säilyessä pääosin samana:

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä. Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista.

Maininta ruokailuista poistettiin kokonaan, näin ollen myös kohta "ottaa huomioon - - katsomukselliset erityisruokavaliot". Vrt. uutinen kouluruokasuosituksista.

Uutislista

Email: