Uusin päivitys 14.9.2017: Hallituskin esittää verovapauden poistamista

Ehtoollisviinin verovapaus poistuu

22.11.2016: Työryhmä ehdottaa verovapauden poistamista

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä pyytää lausuntoja alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Voimassaolevan lain mukaan ehtoollisviini on vapautettu alkoholiverosta. Ehdotuksen mukaan tästä vapaudesta luovutaan.

Esityksessä ei varsinaisesti perustella tätä muutosta. Epäsuorasti todetaan "Verottomuudet perustuvat alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annettuun neuvoston direktiiviin - -", ja kyseinen direktiivi ei sisällä ehtoollisviiniä koskevaa poikkeusta. Aikanaan verovapaus lisättiin lakiin Eduskunnan käsittelyssä, hallituksen esityksessä sitä ei ollut.

Esityksen mukaan alkoholin myyntiä rajoitetaan evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolain mukaisina juhlapäivinä. Tämä sitoo hieman valtiota kirkkoon, koska kirkkolain muuttaminen vaatii kirkolliskokouksen päätöksen, Eduskunta ei voi tehdä sitä itsenäisesti. Ainakin vapaa-ajattelijat ovat ehdottaneet säädettäväksi lakia yleisistä juhlapäivistä, joka ei olisi sidoksissa kirkkolakiin.

Katso myös luonnos kokonaisuudessaan.

14.9.2017: Hallituskin esittää verovapauden poistamista

Hallituksen esityksessä ehtoollisviinin alkoholiverosta vapauttaminen poistuisi työryhmän esityksen mukaisesti. Keskisuomalainen kertoo, että ministeriö poistaa verovapauden ainoastaan EU-säädösten vuoksi:

Verokohtelu muuttuu, koska verovapaudelle ei ole perusteita alkoholijuomien verotusta koskevassa EU-lainsäädännössä. Valtionvarainministeriössä tarkistettiin, olisiko ehtoollisviinien verokohtelussa ollut kansallista liikkumavaraa, mutta sitä ei löytynyt.

Hallituksen esityksessä ei selvitetä miksi verovapaus ylipäänsä olisi haluttu säilyttää. Vertailun vuoksi esimerkiksi Karhun kansan kekrissä "Paikan isännän on hyvä olla tukevasti humalassa - -", mutta tähän käytettävää alkoholia ei ole esitetty verosta vapautettavaksi.

Verovapauden merkitykseksi Evankelis-luterilaiselle kirkolle valtiovarainministeriö on arvioinut 73 tuhatta euroa vuodessa. Kirkon oma arvio on suurempi, 160 tuhatta euroa. Muiden uskontokuntien osuuksien voi olettaa olevan tähän verrattuna varsin vähäisiä.

Kytkös kirkkolakiin ehdotetaan säilytettäväksi siten, että Alkot ovat jatkossakin kiinni kirkollisina juhlapäivinä.

Katso myös luonnos kokonaisuudessaan.

Päivitys 20.9.2017: Eduskunnan lähetekeskustelussa ei viitattu ehtoollisviinin verovapauteen lainkaan.

Uutislista

Email: