22.11.2016

Ehtoollisviinin verovapaus poistuu

Työryhmä ehdottaa verovapauden poistamista

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä pyytää lausuntoja alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Voimassaolevan lain mukaan ehtoollisviini on vapautettu alkoholiverosta. Ehdotuksen mukaan tästä vapaudesta luovutaan.

Esityksessä ei varsinaisesti perustella tätä muutosta. Epäsuorasti todetaan "Verottomuudet perustuvat alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annettuun neuvoston direktiiviin - -", ja kyseinen direktiivi ei sisällä ehtoollisviiniä koskevaa poikkeusta. Aikanaan verovapaus lisättiin lakiin Eduskunnan käsittelyssä, hallituksen esityksessä sitä ei ollut.

Esityksen mukaan alkoholin myyntiä rajoitetaan evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolain mukaisina juhlapäivinä. Tämä sitoo hieman valtiota kirkkoon, koska kirkkolain muuttaminen vaatii kirkolliskokouksen päätöksen, Eduskunta ei voi tehdä sitä itsenäisesti. Ainakin vapaa-ajattelijat ovat ehdottaneet säädettäväksi lakia yleisistä juhlapäivistä, joka ei olisi sidoksissa kirkkolakiin.

Katso myös luonnos kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: