Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

27.9.2016

Lakialoite: ET-opetus sallittava kaikille

Anna Kontula (VAS) teki lakialoitteen, joka sallisi elämänkatsomustiedon opetuksen kaikille oppilaille. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista oppilaille, jotka kuuluvat uskontokuntaan jonka uskonnon opetusta järjestetään. Sen sijaan evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen voivat osallistua kaikki.

Kontula perustelee aloitettaan mm. seuraavasti:

Tiettyyn kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että perhe tai opiskelija kannattaisi myös tämän uskonnon opetusta. Jotkut voivat pitää elämänkatsomustiedon tarjoamaa oppisisältöä tähdellisempänä tai kannattaa vakaumustaan vastaavan uskontokasvatuksen järjestämistä mieluummin kodin ja/tai oman seurakunnan toimesta.

Aloitetta käsiteltiin Eduskunnassa 15.9.2016.

Aloite sai kannatusta puoluekentän eri laidoilta. Mm. Timo Heinonen (KOK) totesi "opettajana tiedän myös niitä tapauksia, että perhe olisi halunnut valita elämänkatsomustiedon ja se ei onnistunut. Ratkaisu heillä oli se, että he erosivat sitten kirkosta.", Olli-Poika Parviaisen (VIHR) mukaan aloite "toisi parannuksen nykytilaan, jonka voidaan tulkita kohtelevan ihmisiä eriarvoisesti." Valinnanvapauden yksisuuntaisuuteen viittasi kannatuspuheenvuorossaan myös Ulla Parviainen (KESK).

Vastakkaisia kantoja esitti mm. Lea Mäkipää (PS), joka totesi "lakiesitys on mielestäni tarpeeton, ja toivon, että tämä ei tulisi hyväksytyksi, ja juuri sen tähden, että ainakin minä pidän hyvin tärkeänä, että maassamme vielä on tätä kristillistä kasvatusta ihan vauvoista eläkeikään saakka." Sari Essayah (KD) viittasi opetuksen etenevän tutusta tuntemattomaan: "käsitys esimerkiksi synnistä, käsitys kuolemasta, käsitys armosta, pelastuksesta, hyvin erilaisia tämäntyyppisiä, voisiko sanoa, uskonnollista lukutaitoa tarvitsevia käsitteitä, ja siinä, miten eri uskonnot näitä asioita tuovat esille ja opettavat, on minun mielestäni äärimmäisen tärkeää, että lapsi oppii siinä omassa, tutussa uskonnollisessa kontekstissa niitten käsitteiden sisällön. Hänen on sitten helpompi esimerkiksi vieraita uskontoja opetella - -".

Käsittely jatkui 27.9., jolloin se siirrettiin sivistysvaliokunnalle.

Käytännössä kansanedustajien lakialoitteet eivät suoranaisesti lakimuutoksiin johda juuri koskaan. Täysistunto mittaa kuitenkin poliittista ilmapiiriä, joka nyt näyttäisi olevan kääntymässä. Aiemmat samansisältöiset aloitteet eivät ole saaneet näin laajaa tukea eri puolueiden edustajilta.

Keskustelussa toivottiin myös koulujen uskonnollisten perinteiden jatkuvan, ehdotettiin kaikille yhteistä katsomusainetta, muistutettiin kristillisten koulujen perustamisen mahdollisuudesta ja pohdittiin tuleeko pienuskontojen opetusrajaa nostaa nykyisestä kolmesta oppilaasta.

Uutislista

Email: