31.3.2016

Korkein oikeus sallii ympärileikkauksen vanhempien yhteisellä luvalla

Korkein oikeus (KKO) antoi kaksi ratkaisua pojan ympärileikkauksesta. KKO sallii ympärileikkauksen, mutta vain jos siihen on molempien vanhempien suostumus.

Korkein oikeus toteaa ensinnäkin, ettei ole merkitystä sillä, onko tekijä lääkäri: "ratkaisevaa ei - - rikosoikeudellisen vastuun kannalta ole, onko toimenpiteen suorittaja ollut nimenomaan lääkäri. Ratkaisevaa on, onko toimenpide suoritettu lääketieteellisin kriteerein arvioituna ammattitaitoisesti."

KKO viittaa aiempaan ratkaisuunsa, jossa 4,5 -vuotiaan pojan ympärileikkaus katsottiin sallituksi. Sitä ei kuitenkaan sallittu uskonnonvapauden, vaan pojan identiteetin ja yhteisöön kiinnittymisen vuoksi. Nyt käsiteltävissä tapauksissa oli kyse vanhemmista lapsista:

Etenkin 12-vuotiaan AM:n osalta on katsottava, että toimenpide olisi edellyttänyt tämän oman mielipiteen selvittämistä. Mistään ei toisaalta ilmene, että pojat olisivat vastustaneet ympärileikkausta ennen sen toimittamista tai toimenpidettä suoritettaessa. Nyt 15 vuotta täyttänyt AM on ilmoittanut itsenäisen puhevaltansa nojalla, ettei hän vaadi rangaistusta eikä toivo asian etenevän.

- - Korkein oikeus päätyy katsomaan, että ympärileikkaukset tässä asiassa ovat olleet lasten edun mukaisia - -

Toisessa tapauksessa kyse oli muutaman kuukauden ikäisestä vauvasta, jonka äiti oli suomalainen ja isä nigerialainen. Äiti vastusti ympärileikkausta. KKO tarkentaa, että uskonnollisen lisäksi myös kulttuuriin liittyvä syy saattaa olla riittävä. Epäselvässä tilanteessa olisi kuitenkin tullut jättää lapsi ympärileikkaamatta. Isä tuomittiin pahoinpitelystä:

- - kulttuurisista syistä tehtävällä ympärileikkauksella voi olla samankaltaisia myönteisiä vaikutuksia leikattavan pojan oman identiteetin ja sosiaaliseen yhteisöön kuulumisen kannalta kuin jos toimenpiteeseen ryhdyttäisiin uskonnollisista syistä. - -

Tässä tapauksessa A on päättänyt yhteishuollossa olleen poikansa ympärileikkauksesta tietoisesti vastoin toisena huoltajana olleen äidin tahtoa. Näin menetellen A on toiminut lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 5 §:n yhteistoimintavelvoitteen vastaisesti. - -

Toimenpide kohdistuu yksilön erityisen intiimille alueelle ja on luonteeltaan peruuttamaton. Tällainen puuttuminen lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen voi olla oikeutettua muista kuin lääketieteellisesti perustelluista syistä vain, jos se on selvästi ja yksiselitteisesti lapsen edun mukaista.

- - Vaikka poikalapsen ympärileikkaus onkin liittynyt kiinteästi A:n kulttuuritaustaan ja toimenpiteelle on ollut A:n kannalta ymmärrettäviä syitä, kuvatuissa olosuhteissa A:n on täytynyt ymmärtää, ettei ympärileikkauksen suorittamista voida pitää selvästi lapsen edun mukaisena. Näin ollen A:ta ei voida pitää rangaistusvastuusta vapaana rikoslain 4 luvun 1 §:ssä säädetyn tunnusmerkistöerehdyksen nojalla.

Käytännössä tuomion voi lukea niin, että vanhempien ollessa erimielisiä ei lasta saa ympärileikata.

Katso myös kokonaisuudessaan ratkaisut KKO:2016:25 ja KKO:2016:24.

Uutislista

Email: