1.4.2008

KHO: Kasvisruoka riittää ortodoksivangin paastoruuaksi

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaissut ortodoksista uskontoa tunnustavan vangin valituksen paastonajan ruuasta. Tuomion mukaan lakto-ovo-vegetaariseen ruokavalioon sopivasti valmistettu kasvisruoka riittää myös ortodoksin paastoon.

Muodollisesti ottaen kyse oli siitä, oliko vangilla oikeus valittaa hallinto-oikeuteen vankilan johtajan päätöksestä. Vankeuslaissa on lueteltu ne päätöstyypit, joista valituksen voi tehdä. Toisaalta perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on "oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi".

KHO otti tosiasiallisesti kantaa myös asiaratkaisuun päättäessään, ettei valitusoikeutta ollut suoraan perustuslain takaaman uskonnonvapauden nojalla:

Paasto ja siihen liittyvä ruokavalio kuuluvat sinänsä uskonnon harjoittamiseen. Vaikka vangille ei ole järjestetty erityistä paastonajan ruokaa, hänellä on mahdollisuus saada Turun vankilassa kasvisruokaa. Tähän nähden kysymys ei ole sillä tavoin uskonnon vapauden ydinalueeseen kuuluvasta rajoituksesta, että vangin valitusoikeus voisi myöskään välittömästi pohjautua Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentin säännökseen.

Tuomiossa referoidaan vankeuslain nojalla annettuja säädöksiä, joissa todetaan mm.

Uskonnon asettamat vaatimukset ruokavaliolle otetaan huomioon sellaisina kuin ne kyseisen uskonnon piirissä yleisesti tunnetaan. - - Uskonnollisin perustein toteutettava ruokavalio tulee voida valmistaa normaaleja vankilan elintarvikkeiden hankintamenettelyjä ja -sopimuksia käyttäen. Vankilan kustannuksella ei hankita erityisvalmisteita, joita ei voida hankkia vankilan tavanomaisista hankintapaikoista.

Ks. myös tuomio kokonaisuudessaan