Uutisarkisto 2008

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

28.2.2008: Ei vihkimisoikeutta uskonnottomille
Vihkimisoikeuksia selvittäneen työryhmän mietintö on edennyt hallituksen esitykseksi. Uusi laki tarkentaisi vihkimisoikeuksien myöntämistä. Uskonnottomien katsomusyhteisöille ei esitetä vihkimisoikeutta.

1.4.2008: KHO: Kasvisruoka riittää ortodoksivangin paastoruuaksi
Ortodoksista uskontoa tunnustava vanki halusi paastonaikaan sopivaa ruokaa. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kasvissyöjille sopivaksi valmistettu ruoka riittää.

8.4.2008: Hallinto-oikeus: uskontoa ei saa mainostaa kuten kaupallisia tuotteita
Hallinto-oikeuden mukaan "Uskontokunnan jäsenyys on yksityisyyden piiriin kuuluva asia eikä siihen vaikuttaminen ole rinnastettavissa laissa lueteltuihin neutraaleihin, lähinnä taloudellisiin ja tieteellisiin käyttötarkotiuksiin."

11.4.2008: Norjassa valtio ja kirkko hieman enemmän erilleen
Norjan perustuslakia muutetaan siten, että ministereiden enemmistön ei tarvitse enää kuulua valtionkirkkoon.

17.4.2008: Perustuslakivaliokunta: vihkimisoikeus uskonnottomille ei tarpeen
Perustuslakivaliokunnan mukaan mahdollisuus siviilivihkimiseen riittää takaamaan uskonnonvapauden kaikille. Valiokunta ei esitä vihkimisoikeuden laajentamista uskonnottomiin katsomusryhmiin.

20.5.2008: Jehovan todistajien asevelvollisuus: lausuntotiivistelmästäkään ei ratkaisua.
Laajalla lausuntokierroksella ei saatu ratkaisua Jehovan todistajien asevelvollisuuteen. Lähes kaikkien ryhmien sisälläkin lausunnot jakautuivat.

5.6.2008: Lakivaliokuntakaan ei kannata vihkimisoikeutta uskonnottomille
Lakivaliokunta on perustuslakivaliokunnan kannalla, ja katsoo ettei vihkimisoikeuksien laajentaminen uskonnottomien katsomusyhteisöille ole tarpeen.

27.6.2008: Kirkolliset sinetit siirtyvät kirkon omaan lainsäädäntöön
Hallitus esittää lakia, joka siirtäisi kirkolliset sinetit valtionkirkkojen omiin lakeihin. Nykyinen asetus symbolitasolla rinnastaa valtionkirkot muuhun julkiseen valtaan.

23.7.2008: Hovioikeus: Rekisteröimättömän islam-seurakunnan moskeijalla ei erityissuojaa
Itä-Suomen hovioikeus on kumonnut käräjäoikeuden tuomion uskonrauhan rikkomisesta. Käräjäoikeuden mukaan siitä, että Suomessa toimii useita rekisteröityjä islam-seurakuntia, seuraisi uskonrauhan rikkominen -pykälän ulottuminen myös rekisteröimättömän ryhmän moskeijaan. Hovioikeus tuomitsi töhrijän vahingonteosta.

22.8.2008: Keskustelua ympärileikkauksista
Yleisradion uutisen mukaan Eduskunnalle oltaisiin tuomassa syyskaudella lakiesitystä, joka sallisi poikien ympärileikkauksen. Uutiselle ei ole saatu selvää vahvistusta.

31.8.2008: Vihkimisoikeuskyselyn tulokset
Sivustolla oli kesän ajan kysely vihkimisoikeuksista. Noin 40% kannattaa nykymallia ja 60% muutosta.

16.9.2008: Lääninhallitus selvittää seurakuntaan kuulumattomien hautaamista vain arkisin
Ylitornion seurakunta varaa viikonloput kirkkoon kuuluvien hautajaisiin, kirkkoon kuulumattomat voivat varata kappelia vain arkisin. Lääninhallitus selvittää onko menettely lainmukainen ottaen huomioon valtionkirkon asema julkisyhteisönä ja velvollisuus järjestää hautaustoimi.

19.9.2008: Väitöskirja: Kastamattomat olivat 1800-luvulla vailla kansalaisoikeuksia
27.9.2008 tarkastettavassa väitöskirjassa selvitetään millainen oli kastamatta jääneiden asema 1800-luvulla.

9.10.2008: Perustuslakiin ei esitetä muutosta kirkkolain asemaan
Perustuslaki 2008 -työryhmä selvitti perustuslain toimivuutta ja muutostarpeita. Kirkkolain asemaan työryhmä ei näe tarpeita muutokselle.

17.10.2008: Korkein oikeus sallii ympärileikkauksen, kansa vastustaa
KKO:n tuomion mukaan oikeutta ympärileikkaukseen ei voitu johtaa pojan eikä hänen huoltajansa uskonnonvapaudesta. Sen sijaan lapsen kokonaisedun KKO katsoi olevan perustelu ympärileikkauksen sallimiselle. Kyselytutkimuksen mukaan 80% suomalaisista vastustaa ympärileikkausta.

3.11.2008: Sexpo-säätiö kanteli korkeimman oikeuden ympärileikkaustuomiosta
Sexpo-säätiö on kannellut oikeuskanslerille korkeimman oikeuden tuomiosta, jossa KKO hyväksyi pojan ympärileikkauksen.

9.12.2008: Tietosuojavaltuutettu: uskontokunnasta erotetulla oikeus nähdä erottamisen syyt
Tietosuojavaltuutetun kannanoton mukaan uskontokunnasta erottamisen syyt kuuluvat uskontokunnan jäsenrekisteriin, ja erotetulla on oikeus tarkastaa nämäkin tiedot.