22.8.2008

Keskustelua ympärileikkauksista

Heinäkuun lopussa Yleisradio uutisoi Poikien ympärileikkaukset aiotaan sallia Suomessa. Uutisen alkuperä ei ole tiedossa; ainakaan Sosiaali- ja terveysministeriön virallisissa asiakirjoissa ei aiheesta ole mainintaa.

Uutisen ingressin mukaan ympärileikkaus muodollisesti tehtäisiin "lapsen suostumuksella", mutta päätekstissä tämä tarkentuu muotoon "vanhempien kanta ratkaisisi pienen lapsen tahdon ympärileikkausta tehdessä." Käytännössä laki siis sallisi juutalaisuuteen kuuluvan käytännön 8 päivän ikäisten vauvojen ympärileikkaamisesta.

Tälläkin sivustolla aiemmin uutisoidussa tapauksessa ympärileikkaus siirtyi Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Alemmista oikeusasteissa käräjäoikeus määräsi korvauksia mutta ei rangaistusta ja hovioikeus vapautti myös korvauksista. Asia on nyt 10. vanhin KKO:n valitusluparekisterin asia, mutta asioita ei välttämättä käsitellä saapumisjärjestyksessä.

YLEn uutisesta selviää, että Helsingin rikospoliisi tutkii kahta ympärileikkausta. Tapausten arvioidaan siirtyvän syyttäjälle syksyn aikana. Kummassakin tapauksessa ympärileikkaus oli johtanut komplikaatioihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön virkamies kertoi sähköpostitse, että uutta työryhmää lakia valmistelemassa ei ole. Hänen mukaansa ei ole selvää, ollaanko lakiesitystä antamassa ainakaan vielä: "Valmistelu on ollut välillä keskeytyksissä. - - Valmisteluaikatauluun vaikuttaa myös muiden valmisteltavien asioiden määrä ja hankkeiden arvioitu kiireellisyysjärjestys. Hallitus ilmoittaa aivan lähiaikoina eduskunnalle kaikkien hallinnonalojen syysistuntokaudella annettavat esitykset, joten tässä yhteydessä ratkeaa kanta siihen, onko tarkoitus antaa esitys tänä vuonna. - - asia vaatii vuoden 2003 aineiston ohella myös lisäselvityksiä."

Aihe jakaa mielipiteitä ehkä tasaisemmin kuin mikään muu uskonnonvapautta sivuava asia. Esimerkiksi YLEn Radio Savon jutussa lastenkirurgian ylilääkärin mukaan "Uskonnollisista syistä tehtyjen poikien ympärileikkausten tulo Kuopion yliopistolliseen sairaalaan ei ole ongelma" ja Turun radion mukaan taas "Turun yliopistollisessa keskussairaalassa suhtaudutaan varauksin valmisteilla olevaan lakiesitykseen".

Ympärileikkauksissa kohteena on lapsen fyysinen koskemattomuus. Tämä on lainsäädännön kovinta ydintä, jonka ympärille muut säädökset ovat vuosisatojen mittaan kehittyneet. Uskonnonvapaus on joskus muulloinkin ristiriidassa muiden arvojen kanssa ja esimerkiksi rituaaliteurastuksia koskeva eläinsuojelulain osa on varsin kiistelty. Ympärileikkausten suhteen uskonnonvapauden vastapuolena on kuitenkin poikkeuksellinen painava arvo.