31.8.2008

Vihkimisoikeuskyselyn tulokset

Sivustolla oli kysely vihkimisoikeuksista kesän 2008 ajan.

Enemmistö kannattaa muutosta, mutta eri suuntiin

Kyselyyn vastanneista kaikkiaan 1493 valitsi jonkin valmiista vaihtoehdoista. Näiden jakauma oli seuraava:

OsuusValinta
2,8%Vain uskonnolliset yhteisöt voivat vihkiä avioliittoon
21,6%Vihkimisoikeus tulisi olla vain maistraatilla, uskonnollisilta yhteisöiltä se tulisi poistaa
40,6%Nykyinen käytäntö on hyvä: vihkiä voi maistraatti tai uskonnollinen yhteisö
11,1%Vihkiä voi maistraatin ja uskonnollisten yhteisöjen lisäksi myös muu aatteellinen yhteisö
23,9%Vihkiminen siirretään yhteisökohtaisesta henkilökohtaiseksi oikeudeksi: vihkiä voi vihkijän tutkinnon suorittanut henkilö, ja hän voi olla yhteisön tai yrityksen palveluksessa

Karkeasti siis noin 60% kannattaa muutosta ja 40% nykymallin säilyttämistä, mutta muutosta haluavat jakautuvat useisiin eri ryhmiin.

Kyselyn toteutuksesta

Kysely alkoi 12.5.2008 ja loppui 28.8.2008.

Linkki kyselyyn oli uskonnonvapaus.fi:n etusivulla ja sitä levitettiin myös katsomuksellisesti erilaisille keskustelupalstoille. Merkittävin lähteistä oli eroakirkosta.fi, jonka etusivulla oli linkki kyselyyn koko ajan. Valtaosa vastauksista tulikin tätä kautta.

Lähteet, siis sivut joilta tulija saapui kyselyyn, tallennettiin. Lähtösivun odotettiin vaikuttavan tuloksiin, mutta vaikutus oli arvioitua pienempi. Ensimmäisenä voidaan ensin verrata lukemia kaikkialta muualta kuin eroakirkosta.fi -palvelusta.

Osuus kaikkiEroakirkosta.fi poistettunaValinta
2,8%2,0%Vain uskonnolliset yhteisöt voivat vihkiä avioliittoon
21,6%30,2%Vihkimisoikeus tulisi olla vain maistraatilla, uskonnollisilta yhteisöiltä se tulisi poistaa
40,6%31,6%Nykyinen käytäntö on hyvä: vihkiä voi maistraatti tai uskonnollinen yhteisö
11,1%12,3%Vihkiä voi maistraatin ja uskonnollisten yhteisöjen lisäksi myös muu aatteellinen yhteisö
23,9%23,9%Vihkiminen siirretään yhteisökohtaisesta henkilökohtaiseksi oikeudeksi: vihkiä voi vihkijän tutkinnon suorittanut henkilö, ja hän voi olla yhteisön tai yrityksen palveluksessa

Yksitäisistä lähteistä mi muukään ei ollut niin suuri, että merkittäviä johtopäätöksiä voisi vetää. Esimerkiksi Teologisen tiedekunnan opiskelijajärjestön www-keskustelupalstan kautta vastanneista jokainen kannatti nykyisen järjestelmän säilyttämistä, mutta vastaajia oli vain noin 15.

IP-osoitteita tarkistettaessa löytyi vain yksi selkeä yritys vastata monta kertaa, osoite josta oli tehty 8 äänestystä.Tällä ei ole käytännössä merkitystä lopputuloksiin. Suurin verkkoalue oli Evankelis-luterilaisen kirkon evl.fi, josta kaikki kannattivat nykyisiä vihkimisoikeuksia.

Internet-kyselyiden johtopäätökset ovat aina hyvin epämääräisiä, koska äänestäjien valikoitumista ei tunneta. Jossain määrin luotettavana voinee kuitenkin pitää 60/40 -jakoa muutosta haluavien ja nykymallin säilyttäjien välillä.

Vapaita kommentteja

"Muu, mikä" -vaihtoehdon valinneista pääosa halusi luopua vihkimisestä kokonaan nykyisenkaltaisena järjestelmänä, ja mahdollisesti ottaa tilalle mallisopimuksen tai vastaavan. Tällaisia palautteita tuli kymmenkunta.

Muissa kommenteissa esitettiin lähinnä "vain maistraatti" -mallia, jota tämän kyselyn 2. vaihtoehdolla tarkoitettiin. Lisäksi pari vastaajaa samalla halusi sukupuolineutraalin avioliiton, ts. poistaa avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välisen eron.