Moskeijan töhrintä Kajaanissa, uskonrauhan rikkominen

Uusin päivitys 23.7.2008: Hovioikeus: Ei jumalanpilkkaa vaan vahingonteko

24.12.2006: Moskeijan töhrijöille tuomio uskonrauhan rikkomisesta

Kainuun islamilaisen yhdyskunnan moskeijaa töhrittiin naudanverellä elokuun lopulla. Kajaanin käräjäoikeus tuomitsi 22.12. teosta viisi henkilöä sakkoihin.

Rikosnimikkeinä olivat STT:n uutisen mukaan sekä uskonrauhan rikkominen että vahingonteko.

Uskonnonvapauden kannalta olennaista on uskonrauhan rikkominen -rikosnimikkeen ulottaminen tällaiseen tekoon. Rikosnimikeen alla on kaksi aivan eri rikosta: ensiksi jumalanpilkka ja toiseksi uskonnonharjoituksen häirintä. Lakia edeltävän hallituksen esityksen mukaan "- - tekotapana on jumalanpalveluksen, kirkollisen toimituksen, uskonnonharjoituksen tai hautaustilaisuuden häiritseminen meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellä tai muuten. - - Eivät edes kaikki kirkkojen järjestämät uskonnolliset tilaisuudet ole säännöksessä tarkoitettuja jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia tai uskonnonharjoituksia."

Käräjäoikeus vaikuttaa tulkinneen uskonnonharjoitukselle erityissuojaa antavia lakeja yllättävän laajasti. Tarkempi analyysi tulee myöhemmin, kun tuomio kokonaisuudessaan saadaan käytettäväksi.

Ks. myös artikkeli Uskonnonvapauden erityissuoja Suomen laissa

23.7.2008: Hovioikeus: Ei jumalanpilkkaa vaan vahingonteko

Hovioikeuden tuomio on julkaistu. Hovioikeus kumosi jumalanpilkkatuomion ja palautti jutun tavalliseksi vahingonteoksi.

Kyseinen moskeija on kuulunut islamilaiselle ryhmälle, joka tekohetkellä oli jättänyt rekisteröitymishakemuksen viranomaisille, mutta hakemusta ei ollut vielä käsitelty. Käräjäoikeuden mukaan se, että Suomessa toimii useita rekisteröityjä islam-seurakuntia, riittää ulottamaan uskonrauhan rikkominen -pykälän myös vielä rekisteriin merkitsemättömän islam-seurakunnan moskeijaan. Hovioikeus kumosi tulkinnan:

Rikoslain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetyn rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Uskonrauhan rikkomista koskevan rikoslain 17 luvun 10 §:n 1 kohdan rangaistussäännöksen ulottuvuutta ei näin ollen voida käräjäoikeuden mainitsemilla perusteilla sanamuodon vastaisesti laajentaa koskemaan rekisteröimätöntä uskonnollista yhdyskuntaa. Syyte uskonrauhan rikkomisesta on sen vuoksi hylättävä.

Juttu on "vailla lainvoimaa", eli käytännössä asiasta on valitettu korkeimpaan oikeuteen tai ainakin sitä jompikumpi osapuoli harkitsee.