Uutisarkisto 2006

Ks. myös Uutiset-sivu, josta löydät aina uusimmat uutiset.

9.1.2006: Verokortit ja kirkollisvero
Ennakonpidätys-% verolipuissa on marraskuun lopun tilanteen mukainen. Valtionkirkosta joulukuussa eronnut tai liittynyt voi pyytää halutessaan uuden verokortin.

29.1.2006: Vaalikoneen tulokset
Tarja Halonen valittiin tasavallan presidentiksi. Vaalikoneeseen on nyt tehty mm. yhteenveto kävijöiden vastauksista.

4.2.2006: Muhammedia esittävistä pilakuvista
Taustaa mm. uskonrauhan rikkominen -rikosnimikkeestä. Suomessa eräs pilakuvista voisi olla kiihotus kansanryhmää vastaan.

7.3.2006: Lähetekeskustelussa tyrmättiin lakialoite uskonnollisesta yhdenvertaisuudesta
Irina Krohnin ja Rosa Meriläisen tekemä lakialoite, jossa mm. evankelis-luterilaisen kirkon asema olisi poistettu perustuslaista, tyrmättiin täysin.

16.3.2006: Opetushallitus uusi ohjeensa uskonnosta kouluille
Negatiivisen uskonnonvapauden ja joulu- ym. juhlien välistä suhdetta tarkennettiin. Huoltajien tulee ilmaista selvä kantansa niiden oppilaiden osalta, jotka 1.8.2003 olivat uskonnon opetuksessa mutta uuden lain mukaan olisivat ohjautuneet elämänkatsomustiedon opetukseen.

1.4.2006: Hallitus: ei lisärajoituksia 12-14 -vuotiaiden uskonnolliseen asemaan
Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 ei edelleenkään esitä mitään lisärajoituksia 12-14 -vuotiaiden uskonnolliseen asemaan, vaikka Eduskunnan hallintovaliokunta edellyttikin tilanteen selvittämistä aiemman Eduskunnan lausuman mukaisesti.

11.5.2006: Ortodoksinen kirkko entistä itsenäisemmäksi - valtionkirkkoasema säilyy
Hallitus esittää, että Ortodoksisen kirkon asemaan tehtäisiin samat muutokset kuin Evankelis-luterilaiselle kirkolle 1993 ja 1997. Osa kirkon sisäisistä asioista jäisi kirkon omaan päätäntävaltaan eikä valtiovalta enää käsittelisi niitä.

16.5.2006: Aloite todistajan ja tuomarin valan poistamisesta
Vapaa-ajattelijain liitto on jättänyt aloitteen, jossa ehdotetaan tuomarin ja todistajan vala poistettavaksi. Jäljelle jäisi kaikille yhteinen vakuutus.

28.5.2006: Vihreä liitto: kirkon ja valtion ero periaateohjelmaan
Vihreä liitto päätti äänin 117-84 ottaa puolueen periaateohjelmaan kirkon ja valtion eron.

3.6.2006: Muhammed-pilakuvista ei syytettä
Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei nosta syytettä Muhammed-pilakuvista. Ratkaisun mukaan "Epäiltyjen toiminnan nimenomaisena tarkoituksena ei voida pitää - - uskonnollisten tunteiden loukkaamista." Syyttäjä katsoo, että kuvien julkaisun päätarkoitus oli kritisoida julkisen vallan käyttäjiä.

8.6.2006: Seurakuntalehtiä ei saa jakaa joka talouteen
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies otti jyrkän kannan, jonka mukaan uskonnollisia lehtiä ei saa jakaa kaikkiin talouksiin.

20.6.2006: Hallintovaliokunta rajoittaisi vieläkin 12-14 -vuotiaiden uskonnollista asemaa
Hallintovaliokunta pysytti lausuman, jonka mukaan lainsäädäntöä olisi muutettava niin että 12-14 -vuotiaiden uskonnollista asemaa ei saisi muuttaa vapaasti kuten nykyään. Lausuma tuskin tuottaa nytkään tuloksia.

26.6.2006: Aloite todistajan valasta ei johtanut tuloksiin
Aloite todistajan ja tuomarin valan korvaamisesta kaikille yhteisellä vakuutuksella ei johtanut tuloksiin. Oikeusministeri Leena Luhtasen mukaan muutos kaventaisi valinnan vapautta.

4.7.2006: Vapaa-ajattelijoiden pilakuvat poliisitutkintaan
Vapaa-ajattelijain liiton lehdessä ja www-sivulla julkaisemien pilakuvien laillisuus tutkitaan. Todennäköinen tulos on päätös syyttämättä jättämisestä samalla tavoin kuin Muhammed-pilakuvien osalta.

31.7.2006: Uuden uskonnonvapauslain siirtymäaika päättyy
Huomisesta alkaen uskontokunnat saavat päättää itse, voivatko niiden jäsenet kuulua samaan aikaan toiseen uskontokuntaan. Kirjanpitovelvollisuus laajenee kattamaan myös uskonnolliset yhdyskunnat.

31.7.2006: Uskontokuntien tuki 2007 talousarviossa
Muut kuin valtionkirkot saavat yhteensä 250000 euroa tukea opetusministeriön ehdotuksessa valtion talousarvioon 2007. Ortodoksisen valtionkirkon osalta muutokset jäävät kosmeettisiksi.

18.8.2006: Ympärileikkaukset taas keskusteltavana
Tampereen käräjäoikeus tuomitsi ympärileikkauksesta vahingonkorvaukseen, mutta ei sakkoihin. Syyttäjä vie jutun hovioikeuteen.

22.8.2006: Huivia saa käyttää passikuvassa
Asetus passivalokuvasta sallii musliminaisten käyttää huivia passiin tulevassa valokuvassa.

25.8.2006: Tutkimus papin uskonnonvapaudesta ja kirkkolain sitovuudesta
Hannu Juntunen on kirjoittanut tutkimuksen, jossa pohditaan uskonnonvapauden ja uskonnollisen yhteisön sääntöjen välistä suhdetta.

19.10.2006: Eduskunta hyväksyy lakiesityksen Ortodoksisesta kirkosta
Esitys uudeksi laiksi Ortodoksisesta kirkosta menee läpi ilman isompaa keskustelua.

24.10.2006: Siviilipalveluspaikoiksi kaikki uskonnolliset yhdyskunnat
Siviilipalveluslakiin esitetään eräitä muutoksia, ja mm. vakaumusta ei enää tarvitse erotella uskonnolliseksi tai eettiseksi.

27.10.2006: Talousarvioesityksessä ei tukea yhdyskunnille
Vastoin Opetusministeriön ehdotusta ei talousarvioon varattu tukea rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Ortodoksisen valtionkirkon tuki säilyi ministeriön esityksen mukaisena.

1.11.2006: VRK: ei osoitteita eroakirkosta-mainontaan
Väestörekisterikeskus päätti, että osoitteita ei myydä eroakirkosta-sivun mainontaan. Perustelujen mukaan mm. osoitteiden myynti vaarantaisi kuvaa VRK:sta puolueettomana valtion viranomaisena.

30.11.2006: Norjan valtionkirkko tahtoo itsenäisemmäksi
MTV3:n uutisen mukaan Norjan valtionkirkko tahtoo erota valtiosta.

2.12.2006: Vaalikone avattu
Vaalikone eduskuntavaaleja 2007 varten on avattu.

13.12.2006: Posti ei jaa seurakuntalehtiä mainoskieltoluukkuihin
Posti päätyi järkevään kantaan: valtionkirkkojen lehdet rinnastuvat muuhun mainontaan, ja niiden tulon voi estää Ei mainoksia -kyltillä.

21.12.2006: KHO: Eroakirkosta-mainoksen sai kieltää
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi valituksen, jonka vapaa-ajattelijat olivat tehneet Tampereen kaupungin liikennelaitoksen kieltäessä eroakirkosta.fi -sivun mainonnan. KHO:n mukaan kielto oli sallittu.

24.12.2006: Moskeijan töhrijöille tuomio uskonrauhan rikkomisesta
Kajaanin käräjäoikeus on tuominnut uskonrauhan rikkomisesta sakkoihin viisi ihmistä, jotka töhrivät moskeijaa naudan verellä.