3.6.2006

Ei syytettä Muhammed-pilakuvista

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske teki 1.6.2006 päätöksen, jonka mukaan Muhammed-pilakuvista ei nosteta syytettä. Asiaratkaisun ydinkohdan mukaan "Epäiltyjen toiminnan nimenomaisena tarkoituksena ei voida pitää - - uskonnollisten tunteiden loukkaamista." Syyttäjä katsoo, että kuvien julkaisun päätarkoitus oli kritisoida julkisen vallan käyttäjiä.

Ratkaisussa puidaan varsin pitkään sananvapauden merkitystä.

Sananvapauden ytimeen kuuluva poliittinen sananvapaus edellyttää, että poliittisia vallanpitäjiä saadaan kritisoida. Vallanpitäjiin kohdistuvaa erittäin voimakastakin kritiikkiä on sallittava. Tämä koskee myös satiirin tai parodian muodossa esitettävää kritiikkiä, joihin osana kuuluu liioittelu. Sanottu poliittinen sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan edellytys.

Uskonnollisiin vallanpitäjiin kohdistuva kritiikki on sallittava samoilla perusteilla. Sananvapauden kannalta ei ole merkityksellistä, onko kritiikki kohdistunut kotimaan vallanpitäjiin vai olosuhteisiin vieraissa valtioissa. Useissa maissa uskonnolliset johtajat ovat itse asiassa samalla maansa korkeimpia poliittisia päättäjiä. - -

Kysymykseen, saadaanko kritiikkiä kohdistaa siihen, että uskontoa ja tässä tapauksessa islamia käytetään väkivallan oikeuttamisperusteena, on siten vastattava myöntävästi. - -

Kuitenkin ratkaisussa punnitaan sitä, olisiko kritiikkiä voitu esittää tavalla joka ei loukkaisi. Millään lain nimenomaisella säännöksellä tällaista harkintaa ei perustella.

Toinen kysymys on, olisiko samaa kritiikkiä voitu esittää tavalla, joka ei loukkaa Suomessa oleskelevia muslimeja ja heidän uskonnollisia tunteita. - -

- - Katson myös, että sinänsä sallittu kritiikki, jonka perusteena on se, että uskontoa usein käytetään väkivallan oikeuttamisperusteena, voidaan riittävän tehokkaasti esittää tavalla, joka ei loukkaa maassamme oleskelevia muslimeja. Näin ollen mitkään erityisen painavat sananvapausnäkökohdat eivät edellytä nyt tutkittujen muslimeja loukkaavien pilakuvien julkistamisen sallimista. - -

Loppupäätelmäksi tulee kuitenkin, ehkä hieman yllättäen edellisen harkinnan jälkeen, syyttämättä jättäminen:

Epäiltyjen toiminnan nimenomaisena tarkoituksena ei voida pitää säännöksen suojelukohteena olevien ihmisten uskonnollisten tunteiden loukkaamista. Päinvastoin pidän uskottavana, että epäiltyjen nimenomaisena tarkoituksena on ollut eräänlaisen, julkiseen valtaan kohdistetun vastalauseen ilmaiseminen. Tähän viittaa myös julkistettujen kuvien yhteydessä ollut teksti.

Ratkaisussa mainittu kuvien yhteydessä ollut teksti kritisoi Ruotsin viranomaisten päätöstä: "Sen jälkeen kun Ruotsin turvallisuuspoliisi ja ulkoministeriö sulkivat Sverigedemokraternan ja sen äänenkannattajan SD-Kuriren-lehden sivut, koska ne olivat julkaiseet kohua herättäneet pilapiirrokset, myös Suomen Sisu on päättänyt julkaista kuvat."

Ratkaisussa ei oteta kantaa siihen, olisiko pommipäinen Muhammed tulkittava kiihotukseksi kansanryhmää vastaan.

Ks. myös ratkaisu kokonaisuudessaan.