Vaalikone presidentinvaaleissa 2006

Tasavallan presidentiksi 1.3.2006 alkavalle kaudelle olivat ehdolla Tarja Halonen, Heidi Hautala, Bjarne Kallis, Arto Lahti, Henrik Lax, Sauli Niinistö, Timo Soini ja Matti Vanhanen. Toiselle kierrokselle pääsivät Tarja Halonen ja Sauli Niinistö. Myös Matti Vanhanen sai runsaasti ääniä, sen sijaan loput viisi ehdokasta keräsivät yhteensä vain 11% kaikista äänistä.

Valituksi tuli Tarja Halonen.

Uskonnonvapaus.fi -sivuston vaalikoneeseen vastasivat Bjarne Kallis, Henrik Lax ja Sauli Niinistö.

Kysymykset

Selitystä kysymyksistä

1. Rukouspäiväjulistusta ei enää merkitä säädöskokoelmaan.

2. Poikien ympärileikkauksesta ei Suomen laissa ole erityistä mainintaa.

3. Vihkimisoikeus on nykyään maistraattien lisäksi uskonnollisilla yhdyskunnilla.

4. Päiväkotien tehtäviin kuuluu nykyisen lain mukaan uskontokasvatus.

5. Peruskoulussa ja lukiossa opetetaan oppilaan omaa uskontoa, uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustietoa.

6. Yleisradiolain mukaan YLE lähettää kristillisiä jumalanpalveluksia ja hartausohjelmia

7. Evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuutta perustellaan hautaustoimella.

8. Jehovan todistajat on ainoana uskonnollisena ryhmänä vapautettu varusmiespalveluksesta.

9. Eräillä uskonnoilla on omia ruokatapojaan, mm. muslimien ruokavalioon ei kuulu sianliha.

10. Pitääkö pasifistilla olla oikeus kieltäytyä toimistotöistä Puolustusvoimissa menettämättä työttömyyskorvausta?

11. Evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko keräävät kirkollisveroa.

Ehdokkaiden vastaukset

Kooste vastauksista

Ehdokaskohtaiset vastaukset:

Vaalikoneen käyttö

Vaalikonetta käytettiin 2956 kertaa. Kävijöitä oli noin 2-3 kertaa vaalikonetta käyttäneiden määrä, eli suurin osa kävijöistä tarkisti suoraan ehdokkaiden vastaukset.

Vastausjakauma

Mitään erityistä merkitystä tuloksilla ei ole, sillä vastaajien joukon koostumusta ei tiedetä. Osa vastaajista jätti joitakin kohtia kokonaan tyhjäksi, ei siis valinnut myöskään en vastaa -kohtaa.

1. Rukouspäiväjulistusta ei enää merkitä säädöskokoelmaan.
276 : Tulee palata vuoden 2003 tilanteeseen, jossa presidentti toimii viran puolesta allekirjoittaessaan julistuksen.
796 : Tasavallan presidentin ei pitäisi edes yksityishenkilönä allekirjoittaa uskonnollista julistusta.
1236 : Järjestelmä tulee säilyttää nykyisenä. Presidentti voi allekirjoittaa julistuksen yksityishenkilönä.
533 : En vastaa / Ei mikään edellisistä.

2. Poikien ympärileikkauksesta ei Suomen laissa ole erityistä mainintaa.
1155 : Ympärileikkaus tulee kieltää.
1330 : Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
119 : Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
243 : En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Vihkimisoikeus on nykyään maistraattien lisäksi uskonnollisilla yhdyskunnilla.
417 : Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös ei-uskonnollisiin katsomusryhmiin.
726 : Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat erotettakoon virallisesta vihkimisestä.
1612 : Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
89 : En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Päiväkotien tehtäviin kuuluu nykyisen lain mukaan uskontokasvatus.
730 : Nykyisessä järjestelmässä muiden uskontojen sekä uskonnottomien tarpeet tulee huomioida paremmin.
1069 : Uskontokasvatus tulee poistaa päiväkotien tehtävistä.
976 : Päiväkotin uskontokasvatus tulee säilyttää nykyisellään.
72 : En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Peruskoulussa ja lukiossa opetetaan oppilaan omaa uskontoa, uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustietoa.
731 : Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
333 : Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
1656 : Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
119 : En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Yleisradiolain mukaan YLE lähettää kristillisiä jumalanpalveluksia ja hartausohjelmia
673 : YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
789 : Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
1153 : Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee säilyttää nykyisenä.
218 : En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuutta perustellaan hautaustoimella.
245 : Vero-osuus tulee korvata suoralla valtionavulla, joka on nykyisen osuuden suuruinen.
310 : Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
854 : Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
222 : Hautaustoimi tulee yksityistää.
718 : Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
485 : En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Jehovan todistajat on ainoana uskonnollisena ryhmänä vapautettu varusmiespalveluksesta.
1781 : Erivapaus pitää poistaa; Jehovan todistajat voivat hakea siviilipalvelukseen halutessaan.
653 : Koko varusmiespalvelus pitää siirtää vapaaehtoiseksi.
309 : Tilanne tulee säilyttää nykyisellään.
98 : En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Eräillä uskonnoilla on omia ruokatapojaan, mm. muslimien ruokavalioon ei kuulu sianliha.
1794 : Kunnallisten koulujen on valmistettava sopiva vaihtoehtoinen ruoka allergiaruuan tapaan.
471 : Kunnallisten koulujen on valmistettava sopiva ruoka ja perittävä korvaus lisäkuluista.
473 : Tällaiset oppilaat voivat tuoda omat eväät.
101 : En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Pitääkö pasifistilla olla oikeus kieltäytyä toimistotöistä Puolustusvoimissa menettämättä työttömyyskorvausta?
894 : Kyllä.
1499 : Ei.
446 : En vastaa.

11. Evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko keräävät kirkollisveroa.
458 : Veronkanto-oikeus tulee säilyttää, mutta kirkollisveron osuus on eriteltävä palkkakuitissa ja verotodistuksessa.
1340 : Kirkollisverosta voidaan siirtyä tavanomaiseen jäsenmaksuun tai ay-maksujen tapaiseen työnantajaperintään.
749 : Kirkollisverotus tulee säilyttää nykyisellään.
295 : En vastaa / Ei mikään edellisistä.