Sauli Niinistö (nro. 3)

Sauli Niinistö vastasi kysymyksiin 23.12.2005.

Vastaukset

1. Rukouspäiväjulistusta ei enää merkitä säädöskokoelmaan.

Tulee palata vuoden 2003 tilanteeseen, jossa presidentti toimii viran puolesta allekirjoittaessaan julistuksen.
Tasavallan presidentin ei pitäisi edes yksityishenkilönä allekirjoittaa uskonnollista julistusta.
Ehdokkaan vastaus: Järjestelmä tulee säilyttää nykyisenä. Presidentti voi allekirjoittaa julistuksen yksityishenkilönä.
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

2. Poikien ympärileikkauksesta ei Suomen laissa ole erityistä mainintaa.

Ympärileikkaus tulee kieltää.
Ehdokkaan vastaus: Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

3. Vihkimisoikeus on nykyään maistraattien lisäksi uskonnollisilla yhdyskunnilla.

Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös ei-uskonnollisiin katsomusryhmiin.
Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat erotettakoon virallisesta vihkimisestä.
Ehdokkaan vastaus: Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

4. Päiväkotien tehtäviin kuuluu nykyisen lain mukaan uskontokasvatus.

Nykyisessä järjestelmässä muiden uskontojen sekä uskonnottomien tarpeet tulee huomioida paremmin.
Uskontokasvatus tulee poistaa päiväkotien tehtävistä.
Ehdokkaan vastaus: Päiväkotin uskontokasvatus tulee säilyttää nykyisellään.
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

5. Peruskoulussa ja lukiossa opetetaan oppilaan omaa uskontoa, uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustietoa.

Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
Ehdokkaan vastaus: Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

6. Yleisradiolain mukaan YLE lähettää kristillisiä jumalanpalveluksia ja hartausohjelmia

YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
Ehdokkaan vastaus: Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee säilyttää nykyisenä.
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

7. Evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuutta perustellaan hautaustoimella.

Ehdokkaan vastaus: Vero-osuus tulee korvata suoralla valtionavulla, joka on nykyisen osuuden suuruinen.
Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
Hautaustoimi tulee yksityistää.
Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

8. Jehovan todistajat on ainoana uskonnollisena ryhmänä vapautettu varusmiespalveluksesta.

Erivapaus pitää poistaa; Jehovan todistajat voivat hakea siviilipalvelukseen halutessaan.
Koko varusmiespalvelus pitää siirtää vapaaehtoiseksi.
Ehdokkaan vastaus: Tilanne tulee säilyttää nykyisellään.
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

9. Eräillä uskonnoilla on omia ruokatapojaan, mm. muslimien ruokavalioon ei kuulu sianliha.

Ehdokkaan vastaus: Kunnallisten koulujen on valmistettava sopiva vaihtoehtoinen ruoka allergiaruuan tapaan.
Kunnallisten koulujen on valmistettava sopiva ruoka ja perittävä korvaus lisäkuluista.
Tällaiset oppilaat voivat tuoda omat eväät.
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

10. Pitääkö pasifistilla olla oikeus kieltäytyä toimistotöistä Puolustusvoimissa menettämättä työttömyyskorvausta?

Kyllä.
Ehdokkaan vastaus: Ei.
En vastaa.

11. Evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko keräävät kirkollisveroa.

Veronkanto-oikeus tulee säilyttää, mutta kirkollisveron osuus on eriteltävä palkkakuitissa ja verotodistuksessa.
Kirkollisverosta voidaan siirtyä tavanomaiseen jäsenmaksuun tai ay-maksujen tapaiseen työnantajaperintään.
Ehdokkaan vastaus: Kirkollisverotus tulee säilyttää nykyisellään.
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Muuta tietoa

Ei muuta tietoa saatavilla; kampanjasivu on suljettu.