Kooste vastauksista, presidentinvaalit 2006

Kysymyksiä oli 11, mutta niistä kaikkiaan kuusi oli sellaisia, joihin kaikki kolme vastaajaa antoivat saman vastauksen:

Poikien ympärileikkauksen kaikki sallisivat, mutta omalla kustannuksella eikä verovaroin tehtävänä.

Vihkimisoikeuksiin kukaan ei esittänyt muutoksia.

Päiväkotien uskontokasvatuksen ja peruskoulujen ja lukion katsomusopetuksen kaikki pitäisivät ennallaan.

Yleisradiolakiin ei esitetty muutoksia, eli hartausohjelmat säilyisivät nykyisellään lakisääteisenä tehtävänä.

Uskonnolliset ruokavaliot, esimerkkinä muslimien ruoka johon ei kuulu sianlihaa, tulee kaikkien ehdokkaiden mielestä kustantaa verovaroin.

Eroavat vastaukset

Rukouspäiväjulistuksen Lax ja Niinistö pitäisivät nykyisellään, eli sellaisena jossa presidentti toimii yksityishenkilönä jos allekirjoittaa julistuksen. Kallis sen sijaan kannatti paluuta entiseen menettelyyn, jossa julistus kuului presidentin virkatehtäviin.

Yhteisövero-osuuden ja evlut kirkon hautaustoimen pitäisivät nykyisenä Lax ja Kallis. Sauli Niinistö muuttaisi vero-osuuden suoraksi valtionavuksi, joka olisi suuruudeltaan sama kuin nykyinen vero-osuus.

Jehovan todistajien vapautuksen varusmiespalveluksesta poistaisi Henrik Lax. Niinistö ja Kallis pitäisivät vapautuksen nykyisenä.

Pasifistille antaisi Lax luvan kieltäytyä toimistotöistä työttömyyskorvausta menettämättä. Sen sijaan Kallis ja Niinistö eivät myöntäisi tällaista oikeutta.

Veronkanto-oikeuden ehdokkaat pitäisivät Kallis ja Niinistä täysin entisellään, Lax erottelisi kirkollisveron osuuden palkkakuitissa.

Yhteenveto

Vastauksista yksikään ei selkeästi edistänyt uskonnonvapautta ja valtion maallisuutta. Yksi vastaus, Bjarne Kalliksen mielipide rukouspäiväjulistuksesta, jopa olisi merkinnyt paluuta entistä suurempaan uskonnon ja valtion sidokseen. Päälinjauksena kaikilla vastanneilla ehdokkailla oli nykytilanteen säilyttäminen.