Uusin päivitys 7.3.2006: Lähetekeskustelussa aloite tyrmättiin

Meriläinen ja Krohn: lakialoite uskonnollisesta yhdenvertaisuudesta

8.12.2005: Lakialoite uskonnollisesta yhdenvertaisuudesta

Vihreän liiton kansanedustajat Rosa Meriläinen ja Irina Krohn ovat tehneet lakialoitepaketin uskonnollisen yhdenvertaisuuden lisäämisestä. Lakialoitetta ei vielä löydy Eduskunnan WWW-sivustolta, joten tiedot perustuvat edustajien omaan tiedotteeseen.

Meriläinen ja Krohn korostavat, että aloite on heidän omansa eikä Vihreän liiton virallinen kanta. Tiedotteessaan he toteavat myös, että "Eri uskontokunnat tekevät tärkeää yhteis-kunnallista työtä. Muun muassa tästä syystä aloitteessa ei ole koskettu evankelilais-luterilaisen kirkon rahoituksen tärkeimpiin muotoihin, kuten kirkollisveroon ja kirkon yhteisövero-osuuteen."

Varsinaisia asioita aloitepaketissa on kuusi. Edustajan esittävät:

Esityksestä selkeästi kannatettavaa on kaikki muu paitsi koulujen uskonnon opetuksen korvaaminen uudella aineella. Yhteistä uskontotietoa vastustanevat monet ei-kristityt, koska Ruotsissa ehdotetun kaltainen uskontotieto on lähinnä kaikilla pakollista kristinuskoa. Toisaalta nykyisen ET:n pohjalle tuskin lähdetään luomaan uutta ainetta, sillä mm. eräät muslimit ovat ottaneet lapsensa pois ET-opetuksesta ja kertoneet ymmärtäneensä aineen luonteen aluksi väärin.

Tiedotteessa ei mainita mm. uskonnollisten valojen korvaamista neutraaleilla vakuutuksilla eikä valtiopäivien avajaisohjelman jumalanpalveluksia.

7.3.2006: Lähetekeskustelussa aloite tyrmättiin

Eduskunta käsitteli aloitteen lähetekeskustelussa 15.2.2006.

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen aloitti puheenvuorolla, jonka sisältö tiivistyy lauseeseen "Paras puoli tässä lakialoitteessa mielestäni onkin sen allekirjoittaneiden kansanedustajien lyhyt lista." Sosiaalidemokraattien Esa Lahtela totesi mm. "Meidän lainsäädäntömme rakentuu määrätyn arvopohjan varaan ja se ammentaa voimansa niistä arvoista, mitkä lähtevät näistä Raamatun opeista, kristillisistä opista." ja lopetti puheenvuoronsa "tämä joutaa heittää roskikseen heti".

Käytännössä Irina Krohn puolusti aloitetta yksinään. Vastaväitteenä aloitteelle esitettiin lähinnä suurempaan valtionkirkkoon kuuluvien määrää ja perinnettä. Varsinaisia asia-argumentteja oli lähinnä Räsäsen toteamus vihkimisoikeuksista: "Nyt voidaankin kysyä, ja toivon, että ed. Krohn puheenvuorossaan vastaisi tai arvioisi, mistä löytyisivät nämä siviilivihkijät, jos kirkollisen siunauksen lisäksi tarvittaisiin kaikissa näissä tapauksissa myös siviilivihkiminen."

Aloite menee perustuslakivaliokuntaan, joka aikanaan esittää aloitteen hylkäämistä, toivottavasti mahdollisimman monen esittäessä eriävässä mielipiteessään aloitteen hyväksymistä edes osittain.