Uusin päivitys 19.10.2006: Eduskunta hyväksyy lakiesityksen

11.5.2006: Ortodoksinen kirkko entistä itsenäisemmäksi - valtionkirkkoasema säilyy

Ortodoksista kirkkoa koskeva lakia esitetään muutettavaksi siten, että molempien valtionkirkkojen asema tulee suunnilleen yhtä itsenäiseksi. Keskushallinnon menoja ei enää korvata suoraan, vaan valtio antaa vastaavansuuruisen suoran rahallisen avustuksen. Ortodoksisen kirkon sisäiseen hallintoon siirtyy mm. seurakuntajako, joka nykyään päätetään valtion toimesta. Valtionkirkkoasema kuitenkin säilyy entisellään.

Evankelis-luterilaista kirkkoa koskeva kirkkolaki muuttui 1993, jolloin kirkon sisäiset asiat mm. jumalanpalvelusten järjestämisestä otettiin kirkon sisäisesti säätämään kirkkojärjestykseen. Vuodesta 1997 valtio ei enää ole maksanut isomman valtionkirkon tuomiokapitulien menoja. Vastaavat muutokset tehdään nyt Ortodoksiselle kirkolle.

Ortodoksisen kirkon hallinto muuttuu samalla jonkin verran. Tavallisen seurakuntalaisen elämään laki ei kuitenkaan tule vaikuttamaan.

Asiasta kerrottiin tänään Valtioneuvoston tiedotteessa. Mitenkään yllättävä tiedote ei ollut, vaan samoja muutoksia esitettiin jo asiaa valmistelleen työryhmän mietinnössä. Kun hallituksen esitys virallisesti annetaan Tasavallan presidentin allekirjoitettua sen, se tulee näkymään myös Finlexin vireillä olevat hallituksen esitykset -sivulla.

Tiedotteen mukaan Ortodoksisen kirkon koko henkilöstö tulisi olemaan työ- eikä virkasuhteessa. Tältä osin itsehallinto menisi hieman pidemmällekin kuin isommalla valtionkirkolla, sillä nykyään mm. maallinen käräjäoikeus voi erottaa evankelis-luterilaisen papin aivan kuin valtion virkamiehen.

19.10.2006: Eduskunta hyväksyy lakiesityksen

Lakiesitys eteni ilman isompaa keskustelua Eduskunnassa, ja 17. lokakuuta 1. käsittelyssä esitys hyväksyttiin ilman vastalauseita. Tulossa on vielä muodollinen 2. käsittely. Laki tulee voimaan vuoden 2007 alusta.

Ainoita puolikriittisiä kommentteja esitti SDP:n Esa Lahtela: "- - mitä nämä asiat sinällään kuuluvat Suomen eduskunnalle. - - nehän ovat näiden kirkkojen omia asioita, niiden ihmisten ja niiden uskontokuntien ihmisten, jotka ovat näissä kirkoissa jäseninä."