9.12.2008

Tietosuojavaltuutettu: uskontokunnasta erotetulla oikeus nähdä erottamisen syyt

Tietosuojavaltuutettu on antanut päätöksen, jonka mukaan uskontokunnasta erotetulla on oikeus nähdä erottamisen syyt, jos uskontokunta tällaisia tietoja säilyttää.

- - tiedoista ilmenee jäsenen uskonnollisesta yhdyskunnasta erottamisen syyt ja yksityiskohtaiset perustelut ja niitä käytetään uudelleen harkittaessa, voidaanko entinen jäsen ottaa takaisin. Tietoja käytetään siten jäsentä erotettaessa ja hänen uutta jäsenyyttään harkittaessa eli uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyteen liittyviin asioihin. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että edellä mainitut tiedot ovat Jehovan todistajien tietoja siitä riippumatta kenen hallussa ne ovat. Tietosuojavaltuutettu katsoo myös, että kirjekuoressa tai muualla säilytettävät erottamistiedot liittyvät erottamisesta tehtäviin kortteihin ja kuuluvat jäsenrekisteriin. Sillä jäsenellä tai entisellä jäsenellä, jonka erottamisesta on ollut kyse, on niihin henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus.

Tapaus liittyi Jehovan todistajista erotetun jäsenen tapaukseen.

Samassa yhteydessä tietosuojavaltuutettu valittaa myös epätäsmällistä lainsäädäntöä uskontokunnasta erotettujen tietoa koskevissa pykälissä:

- - uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain 4 §:n mukaan jäsenrekisteriin talletetaan uskontokunnasta eroamisajankohta. Kyseisen lain 7 §:n mukaan uskontokunnalla on oikeus säilyttää tämän lain voimaan tullessa /1.10.1999) voimassa olleiden säännösten nojalla jäsenistä pidettyyn luetteloon merkityt tiedot. Kyseisessä laissa ei ole mitään säännöksiä siitä, kuinka kauan entisiä jäseniä koskevia tietoja saa säilyttää. Se, missä määrin tietoja voidaan säilyttää jäsenyyssuhteen päättymisen jälkeen on lainsäädännön valossa tulkinnanvaraista. Tietosuojavaltuutettu on jo vuosia sitten kiinnittänyt opetusministeriön huomiota lainsäädännön tulkinnanvaraisuuteen tältä osin ja siihen, että olisi tarpeen säätää, kuinka kauan entisiä jäseniä koskevia tietoja jäsenrekisterissä saa säilyttää. Mitään selkeyttäviä säännöksiä ei kuitenkaan ole säädetty.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Kotimaa-lehti uutisessaan.

Ks. myös ratkaisu kokonaisuudessaan.