11.4.2008

Norjassa valtio ja kirkko hieman enemmän erilleen

Norjassa hallitus ja oppositio ovat sopineet kirkon ja valtion suhteiden löyhentämisestä. Tähän saakka enemmistön ministereistä on tullut kuulua kirkkoon. Myös kuninkaan on ollut pakko kuulua kirkkoon ja hänen muodollisena tehtävänään on ollut "ylläpitää ja suojella uskontoa". Jäljelle näistä rajoituksista jää enää se, että kuninkaan on oltava kirkon jäsen.

Norjan kirkolliskokous on tehnyt esityksen kirkon suuremmasta itsenäisyydestä jo vuonna 2006, ks. lyhyt uutinen aiheesta.

Suomessakin evankelis-luterilainen valtionkirkko on mainittu perustuslaissa, mutta ilman tarkempia määräyksiä. Kuitenkin perustuslaki määrää, että kirkkolakia voidaan muuttaa vain tavalla jonka kirkkolaki itsessään säätää, ja tämä säädös rajoittaa muutosesitysoikeuden kirkolle itselleen. Näin myös Suomessa tarvitaan perustuslain säätämiseen riittävä enemmistö, jotta valtionkirkkojärjestelmästä voidaan luopua.

Uutisen tietolähteenä oli mm. Yleisradion uutiset.