Uusin päivitys 24.1.2009: Laki vahvistettiin muutoksitta

Kirkolliset sinetit siirtyvät kirkon omaan lainsäädäntöön

27.6.2008: Hallituksen esitys

Hallitus on 26.6. antanut esityksen 94/2008, jossa esitetään lakia viranomaisten sineteistä ja leimoista. Kirkolliset sinetit siirtyvät samalla kirkkolakiin, käytännössä siis valtion lainsäädännöstä selvemmin valtionkirkkojen omiksi asioiksi.

Nykyään voimassa oleva Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä määrää mm. arkkipiispojen sinettien yksityiskohtaiset koot: ortodoksisen kirkon arkkipiispalla on pyöreä 4,5 senttimetrin sinetti ja evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispalla suippopäisen soikion mallinen, keskusjanaltaan 2,5 senttimetrin pituinen sinetti.

Asetuksen symbolinen merkitys on siinä, että valtionkirkot rinnastetaan laissa muuhun julkiseen valtaan, ja esimerkiksi tuomiokapituli on valtion yliopiston rinnalla laissa. Käytännön vaikutusta asetuksella ei ole.

Lakiesityksessä lähdetään siitä, että tämäkin yksityiskohta siirtyy valtionkirkkoja koskevaan erityislainsäädäntöön. Siirtymäaika on erikseen huomioitu:

Kumottavan päätöksen säännöksiä, jotka koskevat evankelis-luterilaista kirkkoa, sovelletaan kuitenkin kolmen vuoden ajan lain voimantulosta. Näin varattaisiin riittävä aika tehdä kirkkolainsäädäntöön mahdollisesti tarvittavat muutokset.

24.1.2009: Laki vahvistettiin muutoksitta

Laki kulki eduskuntakäsittelyn läpi ilman muutoksia kirkollisten sinettien osaan. Tasavallan presidentti hyväksyi lain 23.1.2009 ja se tulee voimaan 1.6.2009. Kolmen vuoden siirtymäaika säädettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Tämän jälkeen puhtaasti symbolisia merkkejä valtionkirkkojen kytköksestä valtioon on enää se, että tuomiokapitulit voivat liputtaa valtiolipulla valtion keskusvirastojen tapaan.