Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

21.9.2017

Nimilaki uudistuu

Hallituksen esitys uudeksi nimilaiksi antaa mahdollisuuden vaihtaa sukunimi uskonnollisen tavan vuoksi. Jo aiemmin vastaava poikkeus on koskenut etunimiä.

Etunimen tulee normaalisti sellainen joka "muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan vastaa vakiintunutta etunimikäytäntöä", eikä se saa olla vakiintunut toiselle sukupuolelle eikä olla ilmeisen sukunimityyppinen. Eräs poikkeus tästä säännöstä on uskonnollinen tapa. Säännös vastaa nykyistä lakia.

Uuden sukunimen puolestaan on normaalisti vastattava kotimaista sukunimikäytäntöä eikä se saa olla esimerkiksi "vakiintunut tietylle yleisesti tunnetulle ja historiallisesti merkittävälle - - suvulle". Jatkossa tähänkin tulee erääksi poikkeusperusteeksi uskonnollinen tapa.

Perusteluna hallituksen esitys kertoo:

Kysymys voi olla esimerkiksi siitä, että hakija on kääntynyt sellaiseen uskontoon, jonka tapoihin uusi sukunimi kuuluu. Säännös on uusi mutta tarpeellinen uskonnonvapauden edistämiseksi.

Päätösvalta selvemmin maistraatille

Nimen voi jatkossakin ilmoittaa paitsi valtion viranomaiselle myös jommankumman valtionkirkon seurakunnalle, käytännössä kastavalle papille. Esityksen mukaan tämä on tuottanut ongelmia yksittäistapauksissa:

Käytännössä nimi on seurakunnassa saatettu tallentaa väestötietojärjestelmään, vaikka nimi on ollut luonteeltaan sellainen, että sen lainmukaisuus olisi tullut selvittää maistraatissa ensin.

Uuden lain mukaan seurakunnan on siirrettävä asia maistraatin ratkaistavaksi, jos syytä epäillä nimen lainmukaisuutta. Samanlainen säädös koskee sukunimeä vihkimisen yhteydessä.

Näin seurakunnista tulee hieman selkeämmin julkisen hallintotehtävän mutta ei julkisen vallan käyttäjiä. Muutos edistää vähän valtion ja valtionkirkkojen eriyttämistä.

Katso myös hallituksen esitys 104/2017 kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: