28.1.2017

Kirkon työntekijät: Työaikalaki myös hengelliseen työhön

Evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöitä edustavat ay-järjestöt ovat laatineet yhteisen kannanoton, jossa esittävät työaikalakia sovellettavaksi myös hengelliseen työhön. Tällä hetkellä työaikalaissa on nimenomainen poikkeus, ks. hakusana työaikalaki.

Kannanoton mukaan "Työelämä on muuttunut myös Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Työn luonne on muuttunut strategisempaan suuntaan, jolloin työntekijän mahdollisuus määritellä työn määrää ja työaikoja on vähentynyt."

Kirjaimellisesti toteutuessaan muutos vaikuttaisi kaikkien uskontokuntien työntekijöihin. Nykyinen työaikalain poikkeus on kuitenkin mahdollista säilyttää, ja uskonnolliset yhteisöt voivat omissa työsopimuksissaan silti määritellä säännöllisen työajan työntekijöilleen. Muiden uskontokuntien kannanottoja työaikalakiin ei ainakaan vielä ole tullut.

Ks. myös kannanotto kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: