Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

30.8.2017

Keskusta uusii puolueohjelmansa

Suomen keskusta uusii puolueohjelmansa kesän 2018 puoluekokouksessaan. Nykyinen ohjelma on vuodelta 2006, ja se ei erikseen mainitse uskonnonvapautta: "Kristillinen perinne on muovannut kulttuuriamme jo vuosisatojen ajan ja on yhä tärkeä osa yhteiskuntamme perustaa. Kirkot ja muut uskonnolliset yhteisöt luovat mahdollisuuksia toimintaan, joka edistää ihmisten kykyä toimia eettisesti."

Luonnoksessa uusi ohjelma kirjoitetaan 101 teesin muotoon. Näistä kaksi sivuaa uskonnonvapautta:

Arvostamme yhteiskuntamme kristillisiä juuria. Jokaisella pitää olla vapaus tunnustaa ja harjoittaa uskontoaan Suomen lain ja hyvien tapojen puitteissa.

Tarvitsemme uskontojen ja kulttuurien lukutaitoa, kykyä ymmärtää myös meille vierasta ja outoa. Eri katsomusten välinen vuoropuhelu poistaa pelkoja, estää ääriliikkeiden kasvua ja rakentaa perustaa turvallisemmalle maailmalle.

Uusi ohjelma siis edelleen korostaa kristinuskoa, mutta mainitsee myös uskonnonvapauden. Lakien ja uskonnonvapauden ristiriitoihin, esimerkiksi rituaaliteurastukseen ja eläinsuojelulakiin, ei tällä tasolla oteta kantaa. Luonnoksesta ei myöskään suoraan näy Keskustan kanta koulujen katsomusopetukseen.

Ks. myös sivu uudistuksesta.

Vertailun vuoksi Kokoomuksen periaateohjelman mukaan "Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin sekä kristillisen perinteen tunteminen ja ymmärtäminen avaavat mahdollisuuden aitoon vuorovaikutukseen maassamme.". SDP:n Suuntaviivoja-asiakirja mainitsee uskonnon "Sivistyneessä yhteiskunnassa ihmiset arvostavat toisiaan - - uskontoon - - katsomatta."

Uutislista

Email: