Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

20.1.2017

SEN jätti lausunnon ihmisoikeusneuvostolle

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) on jättänyt oman lausuntonsa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallista määräaikaistarkastelua varten. Määräaikaistarkastelussa valtiot esittävät toisilleen kysymyksiä ja suosituksia ihmisoikeustilanteen kehittämiseksi. Raporteissa ei viitata yksittäisiin tapauksiin vaan ne koskevat suurempia linjauksia.

Lausunnossa nostetaan esille turvapaikanhakijoiden tilanne: "Ongelmakohtina ovat uskontoa vaihtaneiden tai uskonnosta luopuneiden turvapaikanhakijoiden oikeudet, uskonnonvapauden toteuttaminen vastaanottokeskuksissa ja uskontoperäistä vainoa paenneiden suojelu." SEN toivoo myös viranomaisten uskonlukutaidon kehittämistä.

"Aggressiivinen ateismi" ongelmana

SEN näkee tärkeäksi vastata "negatiivisen sekularismin ja aggressiivisen ateismin" haasteeseen. Lausunnossa tämä esitetään hieman asioita sekoittaen:

- - Negatiivisessa sekularismissa uskonnot ja vakaumukset on poistettu julkisuudesta, kun taas positiivisessa sekularismissa uskonnot ja vakaumukset saavat näkyä vapaasti julkisessa tilassa. Julkisen vallan ei tule argumentoida uskonnollisesti, mutta sen tulee olla avoin ja antaa tilaa uskonnon julkiselle ja yhteisölliselle harjoittamiselle.

Oikeus näyttää katsomuksensa julkisessa tilassa kuuluu ehdottomasti uskonnonvapauteen: esimerkiksi uskonnollisten traktaattien jakamista kadulla ei tule kieltää ilman painavaa perustetta. Toisaalta julkinen valta on eri asia kuin julkinen tila. Uskonnonvapaudesta ei esimerkiksi seuraa kunnan koululle velvollisuutta kuljetuttaa lapsia koululaisjumalanpalvelukseen, vaan päinvastoin koulun tulisi olla neutraali.

Ks. myös lausunto kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: