Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

11.10.2017

Esite positiivisesta erityiskohtelusta julkaistu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on julkaissut esitteen positiivisesta erityiskohtelusta. Esitteen teemana on yhdenvertaisuuden laajentaminen muodollisesta syrjimättömyydestä:

Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen voi edellyttää heikommassa asemassa olevan väestöryhmän erityistarpeiden huomioon ottamista. Tällöin kyseeseen voivat tulla esimerkiksi positiivinen erityiskohtelu sekä vammaisten henkilöiden kohdalla kohtuulliset mukautukset.

Uskontoa koskevia esimerkkejä on joukossa muutamia:

Ruokarukouksista esite kertoo

Koulu voi varata mahdollisuuden ruokarukoilemiseen. Rukoilu ei kuitenkaan voi haitata muiden ruokailua, eikä rukoilua voida asettaa normiksi, josta kieltäytyvä erottuu joukosta. Ketään ei voida myöskään velvoittaa vasten tahtoaan osallistumaan uskonnonharjoitukseen. Ohjatut ruokarukoukset olisivat sen sijaan ongelmallisia julkisen vallan neutraalisuuden vaatimuksen sekä indoktrinaatiokiellon vuoksi.

Kyseessä on esite, ei laki eikä muu velvoittava määräys. Käytännössä sillä on laintulkintaa ohjaava vaikutus.

Uutislista

Email: