Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

1.7.2017

Oikeusasiamies kommentoi huivin käyttöä turvapaikanhakijan rekisteröintikuvassa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kommentoi huivin käyttökieltoa valokuvassa, joka otetaan Suomeen saapuvalta turvapaikanhakijalta häntä rekisteröitäessä. Oikeusasiamiehen käsitys on heikosti kriitinen:

En ole voinut täysin vakuuttua siitä, että nykyinen käytäntö, jonka perusteella naisten tulee ottaa huivi pois valokuvauksen yhteydessä, on perusteltu tai välttämätön. Nähdäkseni tämä käytäntö on saattanut muotoutua passikuvaohjetta tiukemmaksi ilman käytännöstä ilmenevää tarvetta.

Oikeusasiamiehen ratkaisu 5352/2/15

Ratkaisu pohjautuu oikeusasiamiehen omatoimisesti tekemään tarkastukseen Tornion turvapaikanhakijoiden järjestelykeskukseen. Kyse on siis oikeusasiamiehen omasta aloitteesta, eikä välttämättä yksikään turvapaikanhakija ole kannellut asiasta. Ratkaisun mukaan kuitenkin "Osa huivia uskonnollisista syistä käyttävistä musliminaisista on kokenut vaatimuksen huivin pois ottamisesta nöyryyttävänä ja heidän uskonnon vapauttaan loukkaavana."

Asetus passikuvasta sallii huivin käytön uskonnollisista syistä. Poliisin käsityksen mukaan ulkomaalaisen rekisteröinnissä voidaan vaatia passikuvasta poikkeavaa valokuvaa. Oikeusasiamies ei torju tätä tulkintaa täysin, vaikka onkin hieman kriittinen.

Uutislista

Email: