Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

11.4.2017

Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttaminen hovioikeuteen

Helsingin sanomien mukaan hovioikeus käsittelee asiaa, jossa aseistakieltäytyjä vetoaa yhdenvertaisuuteen ja vaatii rangaistuksensa kumoamista siksi, että Jehovan todistajat on vapautettu asepalveluksesta.

Käräjäoikeus on aiemmin tuominnut miehen aseistakieltäytymisestä vankeuteen. Laki määrittelee asian hyvin mekaanisesti: jos kieltäytyy sekä aseellisesta, aseettomasta että siviilipalveluksesta, määrätään vankeutta tietty suoraan laissa säädetty määrä. Ainoa uskonnollinen poikkeus on Jehovan todistajien vapauttaminen.

Vapautus säädettiin vuonna 1985 ns. poikkeuslakina tavallista suuremmalla Eduskunnan enemmistöllä, jolloin se saattoi rikkoa silloisen hallitusmuodon pykälää yhdenvertaisuudesta. Vapautusta pohdittiin viimeksi 2007-2010, ks. uutiset aiheesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän mukaan miehen rangaistus rikkoo perustuslakia, Suomea sitovia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä yhdenvertaisuuslakia. Perusoikeuksien asiantuntija professori Martin Scheinin on antanut asiantuntijalausunnon oikeudenkäyntiin.

Arviointia

Yhdenvertaisuuslakiin vetoaminen vaikuttaa oudolta, sillä tämä laki määrittelee "Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin - -". Perustuslakiin vetoamisenkaan ei pitäisi olla pätevä argumentti, kun vapautus on säädetty tietoisesti perustuslain vastaisena poikkeuslakina.

Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaisuus sen sijaan saattaa päteä. Jos näin on, ei hovioikeus kuitenkaan voi velvoittaa Jehovan todistajia asepalvelukseen, vaan sen on vapautettava kyseinen totaalikieltäytyjä. Tästä seuraa käytännössä Eduskunnalle pakko säätää nopeasti laki, jolla vapautuksen perusteet saatetaan yhdenvertaisiksi, mahdollisesti säätämällä siviilipalvelus pakolliseksi Jehovan todistajillekin samoin kuin muille aseistakieltäytyjille.

Todennäköistä myös on, että asia päätyy vielä Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.

Uutislista

Email: