10.8.2017

Valtion talousarviossa ei yllätyksiä

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2018 budjetiksi uskontokuntien valtiontuki säilyy euromääräisesti ennallaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tuen vähentyvän inflaation verran eli noin prosentin.

Evankelisluterilaisen kirkon maksamaa korvausta verohallinnolle kirkollisveron keräämisestä ehdotetaan laskettavaksi noin puoli miljoonaa euroa. Jäljelle jää yli 14 miljoonan euron korvaus. Ortodoksiselta kirkolta ei peritä korvausta kirkollisveron kannosta.

Ortodoksinen kirkko saa suoraa tukea noin 2,5 miljoonaa euroa. Pienuskonnot saavat yli 500 tuhatta euroa, ja merimieskirkko yli 100 tuhatta. Lisäksi uskontojen vuoropuhelun edistämiseen on myönnetty 80 tuhatta.

Evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoitus on 114 miljoonaa euroa. Tämän on tarkoitus korvata hautaustoimen tappio sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito ja osa väestökirjanpidon kuluja. Asiasta säädettiin lailla vuodelle 2016, ja summan oli tarkoitus kasvaa inflaation mukana. Erillisellä lailla inflaatiokorotukset jäädytettiin vuosille 2017-2019.

Ehdotuksen on laatinut valtiovarainministeriö eri ministeriöiden ehdotusten mukaan. Uskontokuntien tukien osalta esitys noudattaa suoraan Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotusta. Lopullisesti budjetista päättää Eduskunta, jossa ainakin sivistysvaliokunta antaa lausuntonsa pienuskontojen tuesta.

Pienistä muutoksista verolakeihin säädetään erikseen. Esimerkiksi ehtoollisviinin vapautus alkoholiverosta lopetettaneen, mutta tämä muutos ei näy talousarvioehdotuksessa.

Päivitys 19.9.2017: Lopullinen hallituksen esitys budjetiksi ei sisällä tämän osalta mitään muutosta ministeriön ehdotukseen nähden.

Uutislista

Email: