Rituaaliteurastus

Juutalaisuuden ja islamin määräyksiin kuuluu eläinten teurastaminen katkaisemalla kaulavaltimo ilman tainnutusta. Tämä rikkoisi eläinsuojelulakia, johon on siksi tehty erityinen poikkeus uskonnollisista syistä tehtäviä teurastuksia varten:

Poiketen siitä - - sellainen uskonnollinen teurastustapa on sallittu, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa, tai jossa siipikarjaan kuuluva eläin, sileälastaisia lintuja lukuun ottamatta, teurastetaan katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella.

Laki eläinten hyvinvoinnista 693/2023, 65 §

Eläinsuojelulain yläpuolella on Suomessakin voimassa oleva teuraseläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus. Sen 17. artikla sallii sopimusvaltioiden uskonnollisista syistä myöntää poikkeuksia eläinten tainnuttamiseen ennen teurastusta, mutta ei pakota siihen.

Vuoden 2013 alussa voimaan astunut Euroopan neuvoston asetus 1099/2009 määrää teurastustapoja. Suomi säilytti asetuksen voimaansaattamisen yhteydessä entiset, asetusta tiukemmat, rajoitukset rituaaliteurastuksille.

Pohdintaa asiasta löytyy artikkelista Uskonnonvapaus vs. muut lait.

Rituaaliteurastuksen salliva laki on vanhaa perua, ks. asetus vuodelta 1913. Aiheesta käytiin laajaa keskustelua vuoden 2020 jälkeen, ja lopputuloksena mikään ei muuttunut. Ks. uutiset aiheesta.

Seuraava hakusana: Rukouspäiväjulistus


Teksti tarkistettu viimeksi 12.1.2024.
Anna palautetta