Tämä säädös liittyy hakusanaan rituaaliteurastus.


Armollinen Asetus, jolla juutalaisille ja mahomettilaisille annetaan lupa teurastaa kotieläimiä juutalaisten ja mahomettilaisten uskonnollisten menojen mukaan.

Annettu Tsarskoje Selossa 3/16 p:nä toukokuuta 1913.

Hänen Majesteettinsa Keisari on, Keisarillisen Suomen Senaatin alamaisesta esityksestä, ollessaan Tsarskoje Selossa 3/16 p:nä toukokuuta 1913 suvainnut, muuttaen 1/14 p:nä elokuuta 1902 annettua Armollista asetusta siitä, mitä kotieläimiä teurastettaessa on varteenotettava, Armossa määrätä niinkuin seuraa:

1 §

Suomessa oleskelevat juutalaiset ja mahomettilaiset saavat teurastaa kotieläimiä juutalaisten ja mahomettilaisten uskonnollisten menojen mukaan sillä ehdolla, että sitä tehtäessä noudatetaan seuraavia määräyksiä.

2 §

Teurastuksen toimittajan pitää olla sitä varten erityisesti valmistunut, asianomaisen hengellisen viranomaisen hyväksymä henkilö, jonka tulee olla saapuvilla ennenkuin eläin sidotaan.

3 §

Eläin on sidottava pehmeillä, ei liian kapeilla hihnoilla tai köysillä ja on heti sen perästä, mieluimmin käyttämällä tätä tarkoitusta varten erittäin tehtyä laitetta, kaadettava pehmeälle alustalle sääliväisyyttä noudattaen ja siten, että sen pää ei käy lattiaan eikä sille muuten aikaansaateta vahinkoa.

4 §

Kurkun leikkaaminen on toimitettava heti sen perästä kun eläin on kaadettu kumoon ja niin terävällä veitsellä kuin suinkin, ja on eläimen päätä pidettävä ojennettuna kunnes kuolema on tullut.

Ministeri Valtiosihteeri W. Markoff.