Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

5.8.2019

Ihmisoikeuskomitea kysyy mm. jumalanpilkkalaista

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea pyytää jäsenvaltioilta määräaikaisraporttia ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanosta. Suomelta raporttia kysytään nyt seitsemättä kertaa. Uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyy suoraan kolme kysymystä.

Ensimmäinen kysymys koskee asevelvollisuutta. Suomen tulee kertoa "toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että aseistakieltäytyjien vaihtoehtoinen palvelu ei ole luonteeltaan tai kestoltaan rankaisevaa tai syrjivää aseelliseen palveluun verrattuna", ja erikseen onko Jehovan todistajien vapautuslaki laajennettu muihin aseistakieltäytyjiin.

Suomen nykyinen siviilipalvelus kestää 347 päivää, saman verran kuin asevelvollisuus johtajaksi tai miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutettavilla. Jehovan todistajien vapautuslaki kumottiin muutama kuukausi sitten.

Toiseksi tulee tehdä "selkoa eläinten teurastamista koskevien sovellettavien säädösten valossa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että uskonnolliset vähemmistöt voivat saada elintarviketuotteita, jotka vastaavat heidän uskontoon perustuvia ruokavaliorajoituksiaan."

Käytännössä tämä viittaa rituaaliteurastukseen, joka oli tarkoitus kieltää eläinsuojelulakia uudistettaessa. Lainmuutos pysähtyi vaalikauden loppuessa.

Kolmanneksi komitea pyytää "raportoimaan toimenpiteistä, joihin on ryhdytty jumalanpilkkalakien muuttamiseksi vastaamaan yleissopimusta."

Tämän osalta Suomi ei ole tehnyt eikä suunnitellut tekevänsä mitään. Aiheesta on tosin olemassa vapaa-ajattelijoiden laatima kansalaisaloite.