11.12.2019

Opetusministeri selvittää ET-opetuksen avaamista

Kolme Vihreiden kansanedustajaa on tehnyt kirjallisen kysymyksen, jossa he toivovat elämänkatsomustiedon opiskelun sallimista myös Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville. Perusteluissa viitataan mm. Lapsen oikeuksien sopimukseen ja yhdenvertaisuuteen.

Kysymyksessä todetaan, että opetusministeri Li Andersson on jo aiemmin mediassa kertonut selvittävänsä opetuksen avaamista. Anderssonin nyt virallisesti antamassa vastauksessa muotoilu on varsin varovainen:

Pääministeri Rinteen hallituksen ohjelma ei sisällä elämänkatsomustiedon opiskeluun liittyviä kirjauksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa elämänkatsomustiedon oppiainetta koskevan selvityksen osana yhdenvertaisuuden vahvistamista. Elämänkatsomustiedon oppiaineen opetukseen liittyviä mahdollisia muutoksia tarkastellaan selvityksen valmistuttua.

Ministerin viittaama ohjelma on suunniteltu vuosille 2020-2022 ja se koskee varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Katsomusaineissa sama epäsymmetria valinnassa on kuitenkin myös lukioissa. Vastauksen perusteella ET:n avaaminen ei tapahtune ainakaan neljään vuoteen.

Katso myös kysymys kokonaisuudessaan ja vastaus.