Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

24.4.2019

Selvitys vankiloista kertoo uskonnosta

Oikeusministeriön tilaamassa selvityksessä "Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja asiakasprosessien tulevaisuus" viitataan lyhyesti myös vankilapappien toimintaan:

Nykytilanteen vaihtoehtona yksi ratkaisumalli voisi olla se, että uskonnollisia tilaisuuksia järjestäisi tästä tehtäväkentästä vastaava vankilan virkamies, joka ei itse pitäisi jumalanpalveluksia tai muuta uskonnonharjoitusta. Näin uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen ja varsinainen uskonnonharjoitus olisi eriytetty toisistaan.

Epäsuorasti tällainen tehtävien jako viittaisi myös maksajan muutokseen: järjestelevän virkamiehen palkan maksaisi valtio, vankilapapin palkan taas kirkko. Nykyään valtio maksaa vankilapappien lisäksi myös sotilaspappien palkan, kun taas sairaalapapeille palkan maksaa seurakunta.

Selvityksessä on tutustuttu erityisesti Vantaan vankilaan, jossa on eniten ulkomaalaisia vankeja. Selvityksen mukaan muslimien uskonto on huomioitu, muita uskontoja heikommin; toisaalta selvityksestä ei käy ilmi paljonko esimerkiksi hinduja vankeina on:

Islamilainen imaami pitää uskonnollisen tilaisuuden joka toinen perjantai, ramadaniin liittyen järjestetään erityiset tilaisuudet ja hoidetaan ruokajärjestelyt. Uskonnollista jännitettä aiheuttaa esimerkiksi se, että sunnien mielestä šiiat ovat vääräuskoisia. Muiden uskontojen osalta tapahtumien järjestäminen on harvinaista, satunnaisesti on käynyt juutalaisia rabbeja ja hindulaisia. Kristinuskon osalta vankilan pastorin pitämien jumalanpalvelusten lisäksi on ollut saatavilla venäjänkielinen ortodoksipappi.

Selvityksessä pohditaan myös tulisiko ulkomaalaisia vankeja keskittää joihinkin vankiloihin, koska silloin "olisi mahdollista turvata esimerkiksi kulttuuristen ja uskonnollisten erityistarpeiden toteutuminen".

Katso myös selvitys kokonaisuudessaan.